Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

To συναξάρι της ημέρας

Τή Η’ τού αυτού μηνός, Μνήμη τού Οσίου Πατρός ημών Παταπίου.
Στίχοι
Φθαρτόν λελοιπώς Πατάπιε γής πάτον,
Πατείς, όπου πατούσι πραέων πόδες.
Ογδοάτη Πατάπιε χλόης πέδον αμφεπάτησας.

Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τών Αγίων Αποστόλων εκ τών Eβδομήκοντα, Σωσθένους, Απολλώ, Κηφά, Τυχικού, Επαφροδίτου, Καίσαρος, καί Ονησιφόρου.
Στίχοι
Αποστόλους σήμερον επτά γεραίρω,
Ως γενναίους κήρυκας τού Θεού Λόγου.

Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τού Οσίου Πατρός ημών Σωφρονίου, Επισκόπου Κύπρου.
Στίχοι
Πάν Σωφρόνιος σαρκικόν σβέσας πάθος,
Καί σαρκός αυτής εξαπέπτη πηλίνης.

Ταίς αυτών Αγίαις, πρεσβείαις, ο Θεός, ελεησον καί σώσον ημάς. Αμήν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου