Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Το συναξάρι της ημέρας

Τή Θ’ τού αυτού μηνός, η Σύλληψις τής Αγίας Άννης, μητρός τής υπεραγίας Θεοτόκου.
Στίχοι
Ουχ ώσπερ Εύα καί σύ τίκτεις εν λύπαις.
Χαράν γάρ Άννα ένδον κοιλίας φέρεις.
Τή δ’ ενάτη Μαρίην Θεομήτορα σύλλαβεν’ Άννα.

Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τής Αγίας Προφήτιδος Άννης, τής μητρός Σαμουηλ τού Προφήτου.
Στίχοι
Τί σοι επαινέσειεν, Άννα, τις πλέον;
Τό καρτερόφρον ή τό τής ευτεκνίας;

Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τού Οσίου Πατρός ήμών Στεφάνου τού νεολαμπούς, τού εν τώ Αγίω Αντίπα κειμένου.
Στίχοι
Εξήγαγες γής τόν στέφανον καί βίου.
Στέφει δέ δόξης εστεφάνωσας Λόγε.

Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τών Αγίων Mαρτύρων Σωσιθέου, Ναρσού καί Ισαάκ, διά ξίφους τελειωθέντων.
Στίχοι
Σωσίθεον σωθείσιν εγγράφει λόγος,
Υπέρ Θεού σώζοντος εκτετμημένον.
Πέρσης κάραν σοι, Χριστέ, Ναρσής προσφέρει,
Κρείττόν γε δώρον σμυρνοχρυσολιβάνου.
Πάθους τό λείπον Ισαάκ Σάρρας τέκνου,
Σφαγείς ανεπλήρωσεν Ισαάκ νέος.

Ταίς αυτών Αγίαις πρεσβείαις, ο Θεός, ελέησον, καί σώσον ημάς. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου