Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

Ασυγκίνητοι κάποιοι μπροστά στο μυστήριο της Ενανθρωπήσεως του Χριστού

Χριστούγεννα! Τί ευλογημένη λέξι! Μια από τις ωραιότερες του ελληνικού λεξιλογίου. Στο άκουσμα της οι καρδιές σκιρτούν από χαρά, γαλήνη, ελπίδα. Όλες oι καρδιές; Δυστυχώς όχι. Υπάρχουν και καρδιές σκληρές και αναίσθητες, αδιάφορες και πωρωμένες. Αυτές οι καρδιές είναι αδύνατο να αισθανθούν το μεγάλο γεγονός της ενανθρωπήσεως του Θεού. Και δυστυχώς τέτοιες είναι οι καρδιές των περισσοτέρων ανθρώπων σήμερα. Και δεν ομιλούμε βεβαίως για τούς αλλόθρησκους και άλλοδόξους, αλλά για τούς ορθοδόξους χριστιανούς. Τούς βαπτισμένους στο όνομα της Άγιας Τριάδος. Βαπτίσθηκαν σε νηπιακή ηλικία. Οι ανάδοχοι τους από άγνοια ή αμέλεια δεν φρόντισαν, ως ώφειλαν, για την κατήχηση τους.
Το μάθημα των θρησκευτικών στο σχολείο ποτέ δεν επήραν στα σοβαρά. Σε κατηχητικό σχολείο δεν επήγαν, γιατί θα τούς ειρωνεύονταν οι φίλοι τους. Ό λόγος τού Θεού τους αφήνει παγερά αδιάφορους. Αλλά και πότε να τον ακούσουν; Τις Κυριακές, όταν κτυπά ή καμπάνα, αυτοί ποτίζουν τον κήπο τους ή πλένουν το αυτοκίνητο τους! Όταν οι ιεροκήρυκες κηρύττουν από τούς άμβωνες, αυτοί ευρίσκονται καθ' όδόν
Όταν γίνωνται θρησκευτικές ομιλίες σε αίθουσες, αυτοί ευρίσκονται στα γήπεδα και παρακολουθούν ποδόσφαιρο! Στην εκκλησία πηγαίνουν σπανίως, εάν προσκληθούν σε κάποια βάπτιση ή γάμο. Τις προσκλήσεις του Χριστού τις περιφρονούν τις προσκλήσεις των συγγενών και φίλων δεν τολμούν να περιφρονήσουν, διότι θα παρεξηγηθούν!
Πώς λοιπόν να συγκίνηση τις καρδιές αυτές ή λέξι Χριστούγεννα; Πώς να εκτιμήσουν οι άνθρωποι αυτοί την αξία της θείας ενανθρωπήσεως, όταν δεν επιθυμούν να έχουν σχέσεις με τον ένανθρωπήσαντα Κύριο Ιησού Χριστό; Πώς να εορτάσουν την θεία γέννησι, όταν αυτοί προτιμούν να ζουν σε κατάστασι πνευματικού θανάτου; Πώς να ιδούν το φώς, πού ανέτειλε στόν κόσμο ή έλευσι του θεανθρώπου, όταν αυτοί επιμένουν να κρατούν τα μάτια της ψυχής τους έρμητικώς κλειστά;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου