Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Χριστουγέννων Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά

Ο  ΧΑΡΙΤΙ  ΘΕΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ  ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ

Προς  τους Παν/τους Ιεροκήρυκας,
Ευλαβεστάτους Ιερείς,
Οσιωτάτους Μοναχούς και Μοναχάς
και το  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα
της  καθ’ ημάς  Ιεράς  Μητροπόλεως.

 Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά.
 Χριστούγεννα σήμερα! Μεγάλη, αγία, θεϊκή εορτή! Ουρανία ημέρα! Πανηγυρίζει ανά τα πέρατα της οικουμένης όλος ο ορθόδοξος χριστιανικός κόσμος. Εορτάζει την λαμπροτάτη εορτή της κατά Σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου και Θεού μας ως ανθρώπου.
 «Θεός εφανερώθη εν σαρκί…» (Α’ Τιμ. γ’, 16) υπογραμμίζει ο μεγάλος Απόστολος Παύλος, «ίνα ημάς προσαγάγη τω Θεώ» (Α’ Πέτρ. γ’, 18) συμπληρώνει ο θείος Απόστολος Πέτρος.
 Το παιδίον της Βηθλεέμ είναι ο Παντοδύναμος Θεός, ο Κύριος του Παντός, ο Δημιουργός του κόσμου και όλων των ανθρώπων.
 Ο Άπειρος Θεός γίνεται άνθρωπος, όμοιος με εμάς για να σώση τον Αδάμ, τον άνθρωπο δηλαδή, και να τον υψώση στον ουρανό. Να τον κάμη όμοιο με τον Θεό, κατά την αγιότητα και την αρετή.
 Ο ίδιος ο Κύριος το εβεβαίωσε: «ούτω ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον ώστε τον Υιόν Αυτού τον μονογενή έδωκεν ίνα πας ο πιστεύων εις Αυτόν, μη απόλυται, αλλ’ έχη ζωήν αιώνιον» (Ιωάν. γ’, 16). Ζωή ακατάπαυστη  και  αιωνία.
 Λέει στις Διδαχές του ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, τον οποίο ιδιαιτέρως τιμήσαμε φέτος για τα 300 χρόνια από της γεννήσεώς του:
 «Οι άνθρωποι απέθαιναν και επήγαιναν εις την κόλασιν, επειδή ο Παράδεισος ήτο κλεισμένος. Εσπλαχνίσθη ο Πανάγαθος Θεός το γένος των ανθρώπων και ευρίσκοντας άξιον υποκείμενον την Δέσποινά μας Θεοτόκον, κατεδέχθη ο Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός, και ζωή των απάντων, ο γλυκύτατός μας Ιησούς Χριστός και Θεός και έγινεν άνθρωπος εκ Πνεύματος Αγίου, από τα καθαρώτατα αίματα της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας δια να μας βγάλη από τα χέρια του διαβόλου».
 Το ανθρώπινο γένος, ένεκα της ανυπακοής, της αποστασίας και της αμαρτίας του, απεκόπη και απεμακρύνθη από τον Δημιουργό και Πλάστη του. Και η απομάκρυνσι αυτή, έφερε σαν αποτέλεσμα την αθλία κατάστασι στην οποία περιέπεσε.
 Και το φοβερώτερο: «Όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς, οι άνθρωποι απέθαιναν και πήγαιναν εις την κόλασιν, επειδή ο Παράδεισος ήτο κλεισμένος».
 Στον εγωισμό, στην ανυπακοή, στην αποστασία, στην εχθρότητα του ανθρώπου, ο Πανάγαθος και Πολυεύσπλαχνος Θεός απήντησε με άμετρη αγάπη, ταπείνωσι και κένωσι.
 Όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς:
 «Παρακινούμενος από άμετρον ευσπλαχνίαν και από πολλήν αγάπην όπου είχεν εις το γένος μας σιμά εις τα άπειρα και πολλά χαρίσματα, όπου μας εχάρισεν ο Θεός εκατεδέχθη και έγινε τέλειος άνθρωπος εκ Πνεύματος Αγίου από τα καθαρώτατα αίματα της αειπαρθένου Μαρίας δια να μας ελευθερώση από τας χείρας του πονηρού διαβόλου και να μας κάμη υιούς και κληρονόμους της βασιλείας του».
 Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ιδιαιτέρως με ευγνωμοσύνη υπογραμμίζει την ταπείνωσι, την συγκατάβασι και την κένωσι του Θεού Λόγου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
 «Ο Κύριος» λέει ο Άγιος Κοσμάς, «εβγήκε από τον οίκον του, δηλαδή από τους πατρικούς κόλπους δια της ενσάρκου οικονομίας, κατεδέχθη ο Υιός και Λόγος του Θεού και εσαρκώθη εις την κοιλίαν της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, όλος μέσα εις την κοιλίαν της Θεοτόκου και όλος πανταχού παρών…».
 Εμπρός σε αυτή την άμετρη αγάπη, ταπείνωσι και συγκατάβασι, ο Άγιος Κοσμάς με πίστι, σεβασμό και ευγνωμοσύνη διακηρύσσει: «Τοιούτον γλυκύτατον Θεόν και Δεσπότην δεν πρέπει και ημείς να τον αγαπώμεν και αν τύχη ανάγκη να χύσωμεν και το αίμα μας;».
 Σήμερα Χριστούγεννα, αγαπητοί.
 Ευρισκόμενοι εμπρός στην φάτνη της Βηθλεέμ και προσεγγίζοντας το «ξένον μυστήριον», το μυστήριο της κενώσεως του Λυτρωτού μας, ας φέρουμε τα άγια λόγια του αγίου μας Κοσμά στο νου και στην καρδιά μας.
 Συνειδητοποιώντας την άπειρη αγάπη του Κυρίου μας, ας φυτέψουμε μέσα μας, ας στερεώσουμε και ας ομολογήσουμε την θεότητα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. «Θεός αληθινός, ο γλυκύτατός μας Ιησούς Χριστός, έγινε τέλειος άνθρωπος χωρίς αμαρτίαν» φωνάζει ο Αγ. Κοσμάς.
 Μέσα στην εποχή της συγχύσεως, της αμβλύνσεως και της αλλοιώσεως δόγματος και ήθους που ζούμε, την εποχή του συγκρητισμού και της πανθρησκείας, εμείς ας μείνουμε πιστοί, εδραίοι, αμετακίνητοι στην ορθόδοξο πίστι, στη θεότητα του Κυρίου μας και ας ομολογούμε ημέρα και νύκτα ότι: «ουκ εστιν εν άλλω ουδενι η σωτηρία» (Πραξ. δ , 12).
 Πλησιάζοντας δε την παναγία φάτνη με πίστι, καθαρότητα, πόθο και ευλάβεια, ας ενωθούμε με τον σαρκωθέντα Θεό μας αξίως. «Φάτνη» λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «είναι η αγία Τράπεζα. Εδώ εις την αγία Τράπεζα εναποτίθεται πάλι το Σώμα το Δεσποτικόν».
 Ενωμένοι με τον Σαρκωθέντα Χριστό μας αξίως, ας κάνουμε αληθινά Χριστούγεννα και με το Χριστό στην καθαρή καρδιά μας, ας έχουμε πάντοτε Χριστούγεννα χαράς, ευτυχίας και σωτηρίας.
Το εύχομαι με όλην μου την πατρικήν αγάπην

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου