Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014

Το συναξάρι της ημερας


Τή ΚΕ' τού αυτού μηνός, Η κατά σάρκα Γέννησις τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. 
Στίχοι
Θεός τό τεχθέν, η δέ Μήτηρ Παρθένος. 
Τί μείζον άλλο καινόν είδεν η κτίσις;
Παρθενική Μαρίη Θεόν εικάδι γείνατο πέμπτη. 

Τή αυτή ημέρα, Η προσκύνησις τών Μάγων. 
Στίχοι
Σέ προσκυνούσα τάξις εθνική, Λόγε, 
Τό πρός σέ δηλοί τών Εθνών μέλλον σέβας. 

Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τών θεασαμένων Ποιμένων τόν Κύριον. 
Στίχοι
Ποίμνην αφέντες τήν εαυτών Ποιμένες, 
Ιδείν καλόν σπεύδουσι Χριστόν Ποιμένα. 

Αυτώ η δόξα εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου