Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014


Απαρυσάμενος Πάτερ, εκ πηγής αενάου, τού Πνεύματος τήν χάριν δαψιλώς,
 τών ιαμάτων Πατάπιε, ταύτην πάσιν αφθόνως, παρέχεις τοίς τήν μνήμην σου πιστώς,
 εκτελούσι καί πόθω, τόν Κτίστην μεγαλύνουσι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου