Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

Χαίρε Ιωακείμ, καί Άννα, ότι, χαράς καί σωτηρίας, τήν πρόξενον τώ κόσμω, καρπογονείτε σήμερον.

Σήμερον εκ ρίζης τού Δαυϊδ, βασιλική Πορφυρίς εκβλαστήσασα, 
του Ιωακείμ βλαστάνειν απάρχεται, τό άνθος τό μυστικόν, 
έν ώ Χριστός ο Θεός ημών εξήνθησεν, ο σώζων τάς ψυχάς ημών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου