Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

Μή προσευξώμεθα φαρισαϊκώς, αδελφοί,
ο γάρ υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται, ταπεινωθώμεν εναντίον τού Θεού,
 τελωνικώς διά νηστείας κράζοντες.
Ιλάσθητι ημίν ο Θεός, τοίς αμαρτωλοίς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου