Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010

Αγία Σκέπη, Απολυτίκιον

Τής Σκέπης σου Παρθένε, ανυμνούμεν τάς χάριτας, ην ως φωτοφόρον νεφέλην,
εφαπλοίς υπέρ έννοιαν, και σκέπεις τόν λαόν σου νοερώς, εκ πάσης τών εχθρών επιβουλής,
σε γάρ σκέπην, καί προστάτιν, καί Βοηθόν, κεκτήμεθα βοώντές σοι,
δόξα τοίς μεγαλείοις σου Αγνή, δόξα τή θεία σκέπη σου,
δόξα τή πρός ημάς σου, προμηθεία, Άχραντε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου