Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010

Άγιε Κυπριανέ, σώσον υμάς τη δυνάμει σου

Πάντας τους προσπίπτοντας πιστώς, υμών τη αγία εικόνι, Κυπριανέ ιερέ, Ιουστίνα πάνσεμνε, νύμφη Χριστού του Θεού, πάσης βλάβης λυτρώσασθαι, και των σοφισμάτων, του δολίου δράκοντος, και μαγειών χαλεπών, πάσι δε αιτείσθαι θεόθεν, άλυπον ζωήν εν ειρήνη, και πταισμάτων άφεσιν δεόμεθα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου