Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα...


Τή αγία καί μεγάλη Δευτέρα, μνείαν ποιούμεθα τού μακαρίου Ιωσήφ τού Παγκάλου, καί τής υπό τού Κυρίου καταραθείσης καί ξηρανθείσης Συκής. 

Στίχοι εις τόν Πάγκαλον Ιωσήφ

Σώφρων Ιωσήφ, δίκαιος κράτωρ ώφθη, 
Καί σιτοδότης, ώ καλών θημωνία! 

Έτεροι, εις τήν ξηρανθείσαν Συκήν
Τήν Συναγωγήν, συκήν Χριστός, Εβραίων, 
Καρπών άμοιρον πνευματικών εικάζων, 
Αρά ξηραίνει, ής φύγωμεν τό πάθος. 

Ταίς τού Παγκάλου Ιωσήφ πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου