Σάββατο 4 Απριλίου 2015


Την κοινήν Ανάστασιν προ του σου Πάθους πιστούμενος, 
εκ νεκρών ήγειρας τον Λάζαρον, Χριστέ ο Θεός. 
Όθεν και ημείς ως οι παίδες, τα της νίκης σύμβολα φέροντες, 
Σοι τω νικητή του Θανάτου βοώμεν. Ωσαννά εν τοις υψίστοις, 
ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου