Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013

Το συναξάρι της 3ης του μηνός Νοεμβρίου

  • Τή Γ' τού αυτού μηνός, Μνήμη τών Αγίων Μαρτύρων Ακεψιμά, Ιωσήφ, καί Αειθαλά.
  • Τή αυτή ημέρα εορτάζομεν τά εγκαίνια τού ναού τού αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου εν Λύδδη, ήτοι τήν κατάθεσιν τού αγίου σώματος αυτού.
  • Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τού Οσίου Πατρός ημών Ακεψιμά.
  • Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τού Οσίου Πατρός ημών καί ομολογητού Θεοδώρου, Επισκόπου Αγκύρας, καί τών Αγίων Μαρτύρων, Δασίου, Σεβήρου, Aνδρωνά, Θεοδότου καί Θεοδότης, ξίφει τελειωθέντων.
  • Τή αυτή ημέρα, ο Όσιος Πατήρ ημών Ηλίας εν ειρήνη τελειούται.
  • Τή αυτή ημέρα, οι Άγιοι εννέα Μάρτυρες ξίφει τελειουνται.
  • Τή αυτή ημέρα, οι Άγιοι κη’ Μάρτυρες πυρί τελειούνται.
  • Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τού Αγίου Αχεμενίδου τού Ομολογητού.
Ταίς αυτών αγίαις πρεσβείαις, ό Θεός ελέησον ημάς. Αμήν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου