Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κκ ΙΕΡΟΘΕΟΣ μιλά για τον Άγιο Ιωάννη τον εν Βραχωρίω αθλήσαντα

Ο βίος του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου είναι συγκινητικότατος.Η ψυχή του δεν αναπαυόταν στην μουσουλμανική θρησκεία,έστω κι αν ασχολείτο με την πνευματική διάσταση του Κορανίου.
Αναζητούσε κάτι αυθεντικότερο και βαθύτερο όπως ενδεχομένως το συναντούσε στούς Ορθοδόξους Χριστιανούς της εποχής εκείνης.Φαίνεται του έκανε μεγαλύτερη εντύπωση η ασκητική της Ορθοδόξου Εκκλησίας,γι΄αυτό τηρούσε διακριτικά τις συνήθειες των Ορθοδόξων Χριστιανών.
Σε κάποια, όμως στιγμή άναψε μέσα του η μεγάλη αγάπη προς τον Θεό και αποφάσισε να ξεκαθαρίση τα πράγματα, δηλαδή να αρνηθή την μουσουλμανική θρησκεία και να γίνη Ορθόδοξος Χριστιανός.Αυτό δεν ήταν απλώς μια επιθυμία που έγινε απο εξωτερικούς λόγους, αλλά ήταν έκφραση της αγάπης του Θεού.Γιατί μια τέτοια διάθεση εμπνέεται από τον Θεό της αληθείας...
Πράγματι, ο βίος και το μαρτύριο του αγίου Ιωάννου του Νεομάρτυρος είναι πολύ συγκινητικά και δείχνουν την δυναμικότητα της Ορθοδόξου Πίστεως και την οικουμενικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας...
Η ομολογία της πίστεώς του και το αίμα του μαρτυρίου του εξωράισαν την Εκκλησία και δόξασαν το Γένος μας.
Θα ήθελα να περατώσω την αναφορά μου αυτή στον Άγιο Νεομάρτυρα Ιωάννη με το απολυτίκιό του :
"Τῆς Κονίτσης τὸν γόνον, Βραχωρίου τὸ καύχημα, καὶ Χριστοῦ ὁπλίτην τὸν νέον Ἰωάννην τιμήσωμεν· ἐκ ῥίζης γὰρ δυσώδους προελθῶν, ἐνήθλησε λαμπρῶς ὑπὲρ Χριστοῦ, καὶ κινδύνων ἐξαιτεῖται ἀπαλλαγήν, τοῖς πρὸς αὐτὸν κραυγάζουσι· Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ χορηγοῦντι διὰ σοῦ, ἡμῖν παθῶν ἐκλύτρωσιν".
(Απόσπασμα ομιλίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου πατρός ΙΕΡΟΘΕΟΥ σε εκδήλωση του Συλλόγου των εν Πάτραις Αιτωλοακαρνάνων"Άγιος Κοσμάς Αιτωλός" στην Πάτρα, στις 30-10-2004)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου