Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012

"Εορτάζει σήμερον, του Βραχωρίου η πόλις..."Χορεύει η πόλις μυστικώς,Βραχωρίου σήμερον, 
επιτελούσα την μνήμην σου, ωδαίς και άσμασιν, 
εν η τον αγώνα,τον καλόν ετέλεσας,
η δίδου ουρανόθεν πρεσβείαις σου,χάριν και έλεος,
Ιωάννη εκλυτρούμενος απο πάσης,
ταύτην περιστάσεως".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου