Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010

Άνθρωπος μεθόριος, από τα αναπάντητα διλήμματα στα περάσματα μιας άλλης λόγικής, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κκ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Ὁ αὐθεντικὸς χριστιανὸς εἶναι πολὺ ἀνθρώπινος. Ἀναδεικνύει καὶ τιμᾶ τὴν ἀνθρώπινη φύση του· δὲν τὴν περιφρονεῖ· δὲν ντρέπεται γι᾿ αὐτήν· δὲν τὴν ἀδικεῖ. Γι᾿ αὐτὸ καὶ κατανοεῖ τὶς ἀδυναμίες τῶν ἄλλων καὶ τὶς δυνατότητες τὶς δικές του. Εἶναι μυστήριο ἀνεξιχνίαστο ὁ ἴδιος ἀλλὰ καὶ χωρητικὸς ὅλων. Ἡ ζωή του ἔχει ἀλήθεια καὶ ἀγάπη· ἔχει τὴν ἐλευθερία του νὰ δέχεται καὶ τὴν ἐλευθερία του νὰ προσφέρεται. Γι᾿ αὐτὸ καὶ εἶναι πολὺ φιλάνθρωπος καὶ κοινωνικός. Δὲν σώζεται μόνος, κοινωνεῖ τὴ σωτηρία. Μπορεῖ νὰ κενώνεται ἀπὸ τὸν ἐγωϊσμό του, γι᾿ αὐτὸ καὶ νὰ ἑνώνεται μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀδελφούς του. Ἡ αὐθεντικότητα βοηθεῖ τὸν χριστιανὸ νὰ λειτουργεῖ διαρκῶς στὸ μεθόριο Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου, τῆς λογικῆς καὶ τοῦ μυστηρίου, τῆς θεϊκῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἀνθρώπινου πόνου, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ὑπακοῆς. Αὐτὴ τὸν ἐμπνέει νὰ κινεῖται καὶ στὸ ἐπέκεινα τοῦ προσωπικοῦ χώρου, τοῦ ἀνθρώπινου μέτρου, τοῦ κοσμικοῦ χρόνου, τοῦ ἐγώ. Σ᾿ αὐτὰ τὰ μεθόρια εἶναι ποὺ κρύβεται ὁ Θεός· σ᾿ αὐτὰ τὰ ἐπέκεινα εἶναι ποὺ συναντᾶ κανεὶς τὸν ἀδελφό, τὴν αἰωνιότητα, τὴ χάρι, τὴν ἀλήθεια, τὸν Ἴδιο τὸν Θεό. Τέσσερις ὁμιλίες τοῦ Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικολάου γιὰ τὸν πόνο, τὰ ἀναπάντητα ἐρωτήματα, τὶς θεϊκὲς συναντήσεις καὶ τὸ αὐθεντικὸ βίωμα.
Ἄνθρωπος μεθόριος, Ἀπὸ τὰ ἀναπάντητα διλήμματα στὰ περάσματα τῆς «ἄλλης λογικῆς»
Ἐκδόσεις «Μελωδικὸ Καράβι», 2005. ἀρ. σελ. 168, σχῆμα 14Χ19. Κωδικὸς ISBN: 9608806399

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου