Σάββατο 15 Απριλίου 2017


Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι τήν γήν κρεμάσας. 
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο τών Αγγέλων Βασιλεύς.
 Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλων τόν ουρανόν εν νεφέλαις.
 Ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τόν Αδάμ.
Ήλοις προσηλώθη ο Νυμφίος τής Εκκλησίας.
Λόγχη εκεντήθη, ο Υιός τής Παρθένου.
Προσκυνούμέν σου τά Πάθη Χριστέ.Δείξον ημίν καί τήν ένδοξόν σου Ανάστασιν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου