Τρίτη 10 Μαρτίου 2015


Νύν καιρός ευπρόσδεκτος, νύν ημέρα σωτηρίας, εν τώ πλήθει τού ελέους σου,
 επίσκεψαί μου την ψυχήν, καί τό φορτίον τών ανομιών μου, άνες μόνε Φιλάνθρωπε.  

Απόστολοι, Μάρτυρες, καί Προφήται, Ιεράρχαι, Όσιοι καί Δίκαιοι, 
οι καλώς τόν αγώνα τελέσαντες, καί τήν Πίστιν τηρήσαντες,
 παρρησίαν έχοντες πρός τόν Σωτήρα, υπέρ ημών αυτόν ικετεύσατε, 
σωθήναι δεόμεθα τάς ψυχάς ημών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου