Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

Το συναξάρι της ημέρας

Τή Ι' τού αυτού μηνός, 
  • μνήμη τού Αγίου Μάρτυρος Κοδράτου τού εν Κορίνθω, καί τών σύν αυτώ, Ανέκτου, Παύλου, Διονυσίου, Κυπριανού καί Κρήσκεντος. 
  • Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τής Οσίας Μητρός ημών Αναστασίας τής Πατρικίας. 
  • Τή αυτή ημέρα, ο Άγιος Μαρκιανός ξύλοις θλασθείς τελειούται. 

Ταίς τών Αγίων σου πρεσβείαις, ο Θεός, ελέησον ημάς. Λμήν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου