Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019

Εκδήλωση του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πετροχωρίου Θέρμου


Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό μας ΝαόΤο βράδυ της Πέμπτης 22 Αυγούστου 2019, επί τη εορτή της Αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και επί τη συνάξει της Ιεράς και θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας της Προυσιώτισσας ( αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος της οποίας φυλάσσεται στον Ιερό μας Ναό ), όπως κάθε χρόνο θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία από τις 21:00 μμ εως τις 01:00 πρωινήν της Τετάρτης.
Κατά τη διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας θα εκτεθούν προς προσκύνηση Ιερά αποτμήματα των Λειψάνων των :

•             Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη , του    Αγίου ιερομάρτυρος Χαραλάμπους,  της  Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής,  του Αγίου Νεκταρίου , του  Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού, του  Αγίου  μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου,   των Αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων και του    Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου

Προσκαλούνται    άπαντες   οι  ευσεβείς    χριστιανοί
Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

Υπεράγαθε Δέσποινα Θεοτόκε, η μετά Θεόν ελπίς πάντων των περάτων της γης


Υπεράγαθε Δέσποινα Θεοτόκε, επάκουσον της οικτράς μου δεήσεως και μη καταισχύνης με από της προσδοκίας μου,η μετά Θεόν ελπίς πάντων των περάτων της γης. Τον βρασμόν της σαρκός μου κατάσβεσον. Τον εν τη ψυχή μου αγριότατον κλύδωνα κατεύνασον. Τον πικρόν θυμόν καταπράϋνον.
Τον τύφον και την αλαζονείαν της ματαίας οιήσεως εκ του νοός μου αφάνισον. Τας νυκτερινάς φαντασίας των πονηρών πνευμάτων και τας μεθημερινάς των ακαθάρτων εννοιών προσβολάς εκ της καρδίας μου μείωσον. Παίδευσόν με την γλώσσαν λαλείν τα συμφέροντα. Δίδαξον τους οφθαλμούς μου βλέπειν ορθώς της αρετής την ευθύτητα. Τους πόδας μου τρέχειν ανυποσκελίστως ποίησον την μακαρίαν οδόν των του Θεού εντολών. Τας χείρας μου αγιασθήναι παρασκεύασον , ίνα αξίως αίρω αυτάς προς τον Ύψιστον. Κάθαρόν μου το στόμα, ίνα μετά παρρησίας επικαλείται Πατέρα τον φοβερόν Θεόν και πανάγιον. Άνοιξόν μου τα ώτα, ίνα ακούω αισθητώς και νοητώς τα υπέρ μέλι και κηρίον γλυκύτερα των αγίων Γραφών λόγια , και βιώ κατ ‘ αυτά από σου κραταιούμενος.
… Δια γαρ σου , πανύμνητε και υπεράγαθε Δέσποινα, περισώζεται πάσα βροτεία φύσις αινούσα και ευλογούσα Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, την παναγίαν Τριάδα και ομοούσιον, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

Αύγουστος: ο μήνας της ΠαναγιάςΟ Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας, της Μάνας που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο
και μεσιτεύει στον υιό της για τη σωτηρία της ανθρωπότητας.
Είναι η Μάνα η δική μας και του έθνους μας.

Υπεραγία Θεοτόκος: Η Έφορος και η προστάτης του Αγίου Όρους

Η Κυρία Θεοτόκος όταν φανερώθηκε στον πρώτο ερημίτη του Άθωνα, τον άγιο Πέτρο (655—681) και μετά από τέσσερις ως πέντε αιώνες στον ηγούμενο της Μεγίστης Λαύρας Νικόλαο και στον ένα και στον άλλο είπε: « Η κατοίκησή σας και η κατά Θεόν ανάπαυσή σας αλλού πουθενά δεν θα είναι παρά μόνο στο Όρος του Άθωνος, το οποίον έλαβα από τον Υιόν και Θεόν μου να είναι κλήρος δικός μου, στον οποίον εκείνοι που θέλουν να αναχωρήσουν από τις κοσμικές φροντίδες συγχύσεις, να έρχονται σ' αυτό και να δουλεύουν στο περιβόλι αυτό, να καλλιεργούν την αρετή, την καθαρότητα της καρδιάς και την αγνότητα της ψυχής τους και από τώρα και εμπρός θα λέγεται από όλους «Άγιον Όρος» «Αγιον Όρος τουτεΰθεν κεκλήσεται... καί περιβόλι δικό μου».
«Υπόσχομαι δε, πολύ να αγαπώ, να βοηθώ και να σκέπω εκείνους, που με άδολη καρδιά έρχονται να δουλέψουν ολόψυχα στο Θεό, να προσεύχονται αδιάκοπα για την ψυχή τους, να παρακαλούνε το Θεό για την Εκκλησία Του και όλο τον κόσμο να τον φωτίσει ο Θεός να γίνουν όλοι πρόβατα γνήσια και άδολα του Χρίστου και Θεού μας.»
«Με το έλεος και τη χάρη του Υιού και Θεού μου θα γεμίσει από την μια άκρη ως την άλλη το Όρος τούτο από Μοναχούς πλήθος πολύ ευσεβών και Ορθοδόξων. Για τούτο χαίρεται και αγάλλεται το πνεύμα μου, διότι όλοι αυτοί, θα υμνούν, θα ευλογούν και θα δοξάζουν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα της Παναγίας Τριάδος. Από αυτούς τους Μοναχούς, με τα σημεία και θαύματα που θα κάνουν, με την καθαρή και άγια ζωή τους, θα δοξάζεται και θα μεγαλύνεται, σε όλα τα πλάτη και τα μήκη, σε Ανατολή και Δύση, σε Βορρά και Νότο το όνομα του Θεού από όλον τον κόσμο.»
«Από την θλίψη, τη στενοχώρια, τους πειρασμούς, τα σκάνδαλα και τις στερήσεις που θα υπομένουν οι Μοναχοί αυτοί, θα μάθει ο κόσμος να κάνει υπομονή στις δύσκολες στιγμές της ζωής του.»
«Για όλα αυτά δε που θα υπομένουν αυτοί και δι' αυτών όλος ο κόσμος, θα παρακαλέσω τον Υιόν και Θεόν μου να συγχώρεση τις τυχόν ελλείψεις τους και να τους αξιώσει θείων και ουρανίων χαρισμάτων. Θα παρακαλέσω να τους χαρίσει ειλικρινή μετάνοια και φωτισμό για να κάνουν καλήν απολογία, κατά την ημέρα εκείνη την μεγάλη και επιφανή της Δευτέρας Παρουσίας και στη μέλλουσα δίκαια Κρίση να τύχουν του απείρου ελέους. Αλλά και στην παρούσα ζωή θα έχουν κι από μένα μεγάλη βοήθεια, διότι θα τους ελαφρύνω τους πόνους, τους κόπους, τις πίκρες και θα αποδιώχνω τους νοητούς και αισθητούς πειρασμούς, που θα τους γίνονται από τον εχθρό και επίβουλο Διάβολο και πολέμιο του ανθρωπίνου γένους».
Με τις υποσχέσεις και θείες υποθήκες αυτές της Παναγίας μας, το Άγιον Όρος, από τότε που κατοικήθηκε από Μοναχούς και μέχρι σήμερα, διαφυλάχθηκε και συνεχίζει την αγία ζωή και πνευματική δράση του, καίτοι οί κάτοικοι του Μοναχοί σκληρά κατά καιρούς δοκιμάστηκαν και μέχρι σήμερα δοκιμάζονται, από διαφόρους πειρασμούς ορατούς και αόρατους, με τη βοήθεια του Θεού και τη σκέπη της Θεοτόκου θα συνεχίσει τον Ιερόν αγώνα του, για να διαφυλάξει την Πίστη, τη γλώσσα και τις εθνικοθρησκευτικές Παραδόσεις του Χριστιανισμού αβλαβείς και αδιαλώβητες, όπως από την αρχή μας τις παρέδωσαν οι άγιοι Πατέρες των Επτά Αγίων Οικουμενικών Συνόδων της Αγίας Εκκλησίας μας.

Η Παναγία σαν μάνα φροντίζει τους Μοναχούς
Στο κοινόβιο Μοναστήρι του Αγίου Παύλου, πριν από 30 χρόνια ζούσε ένα πολύ απλό κι αγαθό Γεροντάκι, γνωστός με το όνομα Γερο - Θωμάς, πάντα πρόθυμος και ακάματος εργάτης της υπακοής. Σαν υπηρεσία του (διακόνημα) είχε να είναι βοηθός στον ζυμωτή και φούρναρη του Μοναστηριού.
Μια μέρα έτυχε ανάγκη να απουσιάσει για δυο ημέρες ο ζυμωτής και φούρναρης της Μονής Γερο - Γρηγόρης, ο οποίος από χρόνια είχε την υπηρεσία αυτή και γνώριζε πολύ καλά και εξυπηρετούσε τα διακονήματα αυτά, με πολύ προσήλωση και ευλάβεια.
Σαν αντικαταστάτη του στις υπηρεσίες αυτές, άφησε τον Γερο -Θωμά, ο οποίος επειδή δεν είχε ποτέ του ζυμώσει ξαφνιάστηκε και βρέθηκε σε μεγάλη απορία, διότι έπρεπε να ζυμώσει και να φουρνίσει τότε και να δώσει ψωμί για δυο ημέρες στους πατέρες του Κοινοβίου που τότε είχε περισσότερους από εξήντα Μοναχούς και σε δέκα ως είκοσι διερχόμενους κάθε ημέρα προσκυνητές.
Στη μεγάλη αυτή ανάγκη και απορία που βρέθηκε ο Γερο - Θωμάς, άρχισε να κάνει θερμή προσευχή και με δάκρυ να παρακαλεί την Παναγία Μητέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Κυρία Θεοτόκο και τον άγιο Παύλο, να τον φωτίσουν τι να κάνει; στην προκειμένη περίπτωση, γιατί τα είχε κυριολεκτικά χαμένα και δεν ήξερε πούθε να αρχίσει.
Ξαφνικά παίρνει την μαγιά του προζυμιού και εκεί που πήγε να βάλει νερό κι αλεύρι βλέπει δίπλα του μια μεγαλόπρεπη μαυροφορούσα γυναίκα, η οποία πήρε το προζύμι το ανακάτεψε, έβαλε το αλεύρι στην σκάφη και σε δυο ώρες έγινε το ζυμάρι, έπλασε τα ψωμιά τα φούρνισε και μέσα στις δυο αυτές ώρες ξεφούρνισε και έδωσε ο Γερο -Θωμάς ψωμί στους Μοναχούς, οι οποίοι ακόμη μέχρι σήμερα δεν μπορούν να ξεχάσουν την γλυκύτητα και νοστιμιά του ψωμιού αυτού.
Ο δε Γερο - Θωμάς σαν υπνωτισμένος δεν κατάλαβε τίποτε, πώς και με ποιό τρόπο γίνανε όλα αυτά! Το μόνο που κατάλαβε ήταν η μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα, που δεν ήταν άλλη παρά η Κυρία Θεοτόκος.Οι δε αδελφοί της Μονής αυτής του έλεγαν: Γερο- Θωμά, κάτι φάρμακο θα έβαλες μέσα στο ψωμί που είναι τόσο γλυκό και νόστιμο και έγινε τόσο γρήγορα και τόσο ωραίο.
Εδώ έδωκε την παρουσία της η Κυρία Θεοτόκος που σαν μάνα φροντίζει τα παιδιά της, τους Μοναχούς του Αγίου Όρους για να μη μείνουν νηστικοί από έλλειψη τροφίμων και άρτου, όπως. εμπράκτως το είδαμε όλοι κατά τα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής 1940 -1944.

Κι άλλο φανερό θαύμα της Παναγίας
Όταν στις Καρυές που είναι η Πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, στις 3 Οκτωβρίου 1948 οι Κομμουνιστές αντάρτες οκτακόσιοι (800) περίπου επιτέθηκαν εναντίον της Χωροφυλακής και του πολιτικού Διοικητού του Αγίου Όρους κ. Παναγιωτάκου.
Την ημέρα εκείνη, που άρχισε η επίθεση των ανταρτών πολύ πρωί, στο Κελί — μικρό Μοναστηράκι — «ο Προφήτης Ηλίας» του οποίου ο Γέροντας Διάκο - Διονύσιος γιόρταζε την μνήμη του αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, είχε θεία λειτουργία, για την ονομαστική γιορτή του και στη θ. λειτουργία αυτή ήταν συνηγμένοι περισσότεροι από πενήντα (50) Μοναχοί.
Οι θείες λειτουργίες στο άγιον Όρος αρχίζουν πολύ πρωί και τελειώνουν στις 8—9 πρωινή ώρα, πριν όμως να τελειώσει η θεία αυτή λειτουργία, οι αντάρτες άρχισαν την επίθεσή τους με διάφορα όπλα, πολυβόλα και βαρείς όλμους. Ένα από τα βλήματα του όλμου έπεσε επάνω στην σκεπή του Κελλιου αυτού, που όπως είπαμε ήταν μαζεμένοι οι Μοναχοί, οι οποίοι φοβήθηκαν γιατί δεν ήξεραν τι είχε συμβεί και κλείστηκαν όλοι μέσα στο Κελί αυτό.
Από επέμβαση καθαρά της θείας Πρόνοιας, με την πρεσβεία και προστασία της Κυρίας Θεοτόκου, όλως παραδόξως, δεν εξερράγη — δεν έσκασε — το βλήμα του όλμου και έτσι από τους Πατέρας δεν έπαθε κανείς τίποτε, διότι αν έσκαγε ο όλμος ασφαλώς δεν θα γλίτωνε κανείς από τους Μοναχούς.
Τέτοια θαύματα πάρα πολλά έκανε η Παναγία μας στο Περιβόλι της, κατά τα μαύρα εκείνα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής και του ανταρτοπόλεμου οπού ήταν φανερή η επέμβασή Της.
Δεν πρέπει να κρίνουμε από τα φαινόμενα.
Ο μακαρίτης πνευματικός μου από τη Σκήτη των Καυσοκαλυβίων Παπα - Νικόδημος μου διηγήθηκε την ακόλουθη ιστορία παρμένη από Πατερικά αγιορείτικα χειρόγραφα:
«Ένας πιστός χριστιανός, επί δέκα πέντε χρόνια πήγαινε στον πνευματικό του και εξομολογούνταν τις ανθρώπινες αδυναμίες του. Μια μέρα όμως, όπως συνήθιζε, πήγε στον πνευματικό του να πορνεύεται με μια γυναίκα.
Αμέσως βγήκε έξω και φεύγοντας είπε στον εαυτό του: Αχ! τι έπαθα, αλίμονο σε μένα, έχω τόσα χρόνια που εξομολογούμαι σε αυτόν και τώρα τι θα κάνω; θα κολασθώ, γιατί όσα αμαρτήματα κι αν μου συγχώρεσε, έφ' όσον είναι αμαρτωλός άνθρωπος, είναι όλα ασυχώρετα. Έκλεγε και χτυπιόταν ο άνθρωπος για το κακό που τον βρήκε και δεν ήξερε τι πρέπει να κάνει.
Στο δρόμο που έφευγε δίψασε, προχώρησε λίγο και μπροστά του βρέθηκε ένα μικρό ρεματάκι στο οποίο έτρεχε γάργαρο και πεντακάθαρο νερό. Έσκυψε και ήπιε. Ήπιε τόσο που χόρτασε και δεν του έκανε καρδιά να φύγει αλλά ήθελε να πιει κι άλλο από εκείνο το νεράκι.
Σε μια στιγμή σκέφτηκε με το λογισμό του και είπε: «Αν εδώ στο ρεματάκι το νερό αυτό είναι τόσο καθαρό και νόστιμο, φαντάσου πώς θα είναι στη πηγή. Με την σκέψη αυτή ξεκίνησε να βρει την πηγή του νερού.
Όταν έφτασε όμως εκεί τι να δει! Βλέπει το νερό να βγαίνει μέσα από ένα ψόφιο και βρώμικο κουφάρι σκύλου, μέσα από το στόμα του!! Τότε βαθιά αναστέναξε και είπε: αλίμονο σε μένα τον άθλιο, μαγαρίστηκα ο ταλαίπωρος που ήπια από το μολυσμένο αυτό νερό, φαίνεται είμαι πολύ αμαρτωλός και ακάθαρτος για να μου συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
Στη μεγάλη αυτή στενοχώρια που βρισκότανε, παρουσιάστηκε Άγγελος Κυρίου και του είπε: «Γιατί, άνθρωπε μου, στενοχωριέσαι και λυπάσαι για τα πράγματα που σου συμβαίνουν; ΙΙρώτα σαν ήπιες το νερό από το ρεματάκι δεν ευχαριστήθηκες που το βρήκες πολύ καθαρό και δεν το χόρταινες να πίνεις και τώρα που είδες πούθε βγαίνει λες ότι μαγαρίστηκες; Είδες ότι βγαίνει από το στόμα του σκύλου και λες ότι μολύνθηκες; Εάν, αγαπητέ μου, ο σκύλος είναι, ψόφιος και ακάθαρτος μη λυπάσαι γι' αυτό εσύ, διότι το νερό που ήπιες εσύ κι ο κόσμος όλος που πίνει, μπορεί να βγαίνει από το ακάθαρτο στόμα του σκύλου, αλλά το νερό που βγαίνει δεν είναι δικό του, δεν είναι του σκύλου, αλλά είναι δώρο του Θεού.
Έτσι κι ο πνευματικός που σε εξομολογούσε, η συγχώρεση που σου έδινε δεν ήταν δική του, αλλά η συγχώρεση είναι δωρεά του Θεού, Εκείνος τη δίνει, το Πανάγιο Πνεύμα την χορηγεί, σ' αυτόν που ειλικρινά και καθαρά εξομολογείται τις αμαρτίες και αδυναμίες του.
Με τη διαφορά ότι οι δωρεές και τα χαρίσματα του Θεού στους ανθρώπους δίδονται μέσω της ιεροσύνης, από τους κανονικά χειροτονημένους και έχοντας την άδεια της εξομολογήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, όπως είπε ο ίδιος ο Δεσπότης Χριστός στους αγίους Αποστόλους και Μαθητές Του: «Λάβετε ΙΙνεύμα Άγιον, αν τίνων αφήτε τάς αμαρτίας αυτών άφίενται αυτοίς, αν τίνων κρατείτε κεκράτηνται» (Ίωάν. Κ. 22).
Έτσι οι άγιοι Απόστολοι έδωσαν την έξουσίαν αυτήν στους Επισκόπους και διαδόχους αυτών και εκείνοι στους κανονικά χειροτονηθέντες ιερείς και πνευματικούς. Εκ του λόγου τούτου και διότι τελούν τα άγια Μυστήρια του Θεού, οι ιερείς είναι ανώτεροι κατά το αξίωμα κι από αυτόν τον βασιλέα και ανώτατο άρχοντα του λαού, διότι κι αυτός οποιοσδήποτε και αν είναι στο κοσμικό του αξίωμα, από τον Ιερέα και πνευματικό θα λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών του, διότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αυτή είναι η ιερά Παράδοση της αγίας Εκκλησίας μας.
Δεν πρέπει οι χριστιανοί να κρίνουν τους ιερωμένους
Και τώρα, λέγει ο Άγγελος, πήγαινε να βάλεις μετάνοια και να ζήτησης συγχώρεση από τον πνευματικό σου, που τον είδες να αμαρτάνει και παρακάλεσε τον να σε συγχωρέσει, για την κατάρτιση που σε βάρος του έκαμες. Όσο δε για την αμαρτία που εκείνος έκανε, ο θεός θα τον εξετάσει και Αυτός μόνον θα τον κρίνει, διότι εσύ είδες αυτόν να κάνει την αμαρτία, δεν μπορείς όμως να γνωρίζεις αν αυτός μετανόησε ή τον τρόπο της μετανοίας του. Έτσι εσύ μεν έχεις την αμαρτία της κατακρίσεως, εκείνος δε, αν μετανοήσει, θα τρυγήσει τους καρπούς της μετανοίας και διορθώσεώς του».
Όταν ο Άγγελος είπε αυτά στον πιστό εκείνο χριστιανό έγινε άφαντος. Ο δε χριστιανός, σύμφωνα με την εντολή του Αγγέλου, γύρισε πίσω, πήγε στον πνευματικό, στον οποίο διηγήθηκε όλα όσα είδε και άκουσε από τον Άγγελον Κυρίου, του έβαλε μετάνοια κι όταν είπε τα διατρέξαντα στον πνευματικό, όπως του τα είπε ο Άγγελος ο πνευματικός με δάκρυα στα μάτια μετανόησε, έκλαψε πικρά και ζήτησε συγχώρεση από τον πολυέλεο, πολυεύσπλαχνο και Πανάγαθο Θεό και διόρθωσε τα κακώς διαπραττόμενα, προς δόξαν Θεού και ψυχική σωτηρία αυτού.
Όταν μου διηγήθηκε αυτά ο πνευματικός μου Παπα - Νικόδημος, συνέχισε τον λόγο του και με αγάπη μου είπε: «Γι' αυτό, αδελφέ Χαράλαμπε, (αυτό έλαβε χώρα το 1934, που δεν ήμουν ακόμη Μοναχός και με έλεγε με το κατά κόσμον όνομά μου) δεν έχουμε δικαίωμα να εξετάζουμε την ζωή των άλλων ανθρώπων, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος: «Σύ τίς ει ό κρίνων άλλότριον οικέτην;....» Πολύ δε περισσότερο να κρίνουμε τους Κληρικούς, τους ιερωμένους, τους πνευματικούς και γενικά τους ρασοφόρους, τους οποίους σκληρότατα δοκιμάζει ο Θεός και με μεγάλη πονηρία και μαεστρία πολεμεί ο Διάβολος, όπως λέει ο ίδιος ο Θεός «Μη κρίνετε; ίνα μη κριθήτε καί εν ω κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καί εν ω μέτρω μετρείται μετρηθήσεται υμίν» 
Εμείς οφείλουμε να συγχωρούμε τα σφάλματα των άλλων και να μετανοούμε, να κρίνουμε και να τιμωρούμε τον εαυτό μας και μόνον. Αν θέλουμε να σωθούμε, να συγχωρούμε τους άλλους και να άναλι του ιερού Ευαγγελίου που λέει: «Εάν αφήτε τοις ανθρώποις τα πάλι του ιερού Ευαγγελίου πού λέει: «Εάν αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και υμίν ό Θεός τα παραπτώματα υμών, κατά το έφετε καί αφεθήσεται υμίν» (Λουκ. ΚΓ' 34).

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019

Το Πάσχα του Καλοκαιριού στη Γραμματικού ΑγρινίουΤην ερχόμενη Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019, επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας μας Θεοτόκου, ο Ιερός Ναός Αποστόλου Φιλίππου ανακοινώνει στο ευσεβές πλήρωμα της καθ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας & Ακαρνανίας, το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών που θα τελεσθούν στην Γραμματικού Αιτωλοακαρνανίας.
Πιο συγκεκριμένα:
  • Την Τετάρτη  14 Αυγούστου 2019 και περί ώραν 19:30 μμ, η Ακολουθία του Πανηγυρικού Εσπερινού μετ Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Γραμματικούς. Κατά την διάρκεια του Εσπερινού, για εντέκατη συνεχή χρονιά,  θα ψαλλούν και οι 3 στάσεις των Εγκωμίων προς της Υπεραγία Θεοτόκο έμπροσθεν του Ιερού της Επιταφίου και θα γίνει περιφορά του Επιταφίου πέριξ του Ιερού Ναού.
  • Το πρωί της εορτής,  θα τελεσθεί η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος 

Προσκαλούνται άπαντες οι ευσεβείς Χριστιανοί

Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

Ποιμαντορική εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κκ Κοσμά για τον Δεκαπενταύγουστο


ΚΟΣΜΑΣ
Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Προς  τον ιερόν κλήρον, τις μοναστικές αδελφότητες και τον ευσεβή λαό της  καθ’  ημάς  θεοσώστου Ιεράς  Μητροπόλεως

Την  υψηλότερα  των  ουρανών … ύμνοις  τιμήσωμεν»
(Μεγαλυνάριον).
Μας χάρισε, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, πάλι εφέτος ο Τριαδικός μας Θεός, τη μεγάλη ευλογία να πλησιάσουμε το θείο Παράδεισο που λέγεται Παναγία και είναι η Παναγία Μητέρα του Χριστού.
Δεκαπέντε ημέρες τώρα, με τους παρακλητικούς κανόνες εισερχόμαστε στο μυστικό Παράδεισο, ο οποίος είναι μυρίπνοος και ευωδιάζει σε όλους μας. Ναι! Η Παναγιά μας είναι ο αμαράντινος Κήπος των αρετών, και το πλησίασμά της και η τιμή της φέρει σε μας άνθη ευωδίας, ωφελείας πνευματικής και αφθαρσίας.
Η Παναγία μας, το γνωρίζουμε, είναι η πιο ευλογημένη γυναίκα του κόσμου. Είναι το έμψυχο πολυσύνθετο παλάτιο των αρετών. Οι αρετές της την ανύψωσαν, την υπερύψωσαν επάνω από τους Ουρανούς και γι’ αυτό ο Ιερός Υμνογράφος την ονομάζει «υψηλοτέρα των ουρανών»!
Η επιρροή και η δύναμι μεγάλων, κατά κόσμον, γυναικών κύλισαν στην άβυσσο της λήθης. Το όνομα, όμως, της Κυρίας Θεοτόκου, μένει αθάνατο και δοξασμένο εις τους αιώνας. Οι αρετές της Παναγίας φωτίζουν, θέλγουν, ηλεκτρίζουν, συγκινούν, παρηγορούν, σώζουν, αγιάζουν όλους μας.
Σήμερα, αυτή την ευλογημένη ημέρα, ελάτε όλοι μας, αγαπητοί, να γνωρίσουμε την μεγάλη αρετή της Παναγίας Μητέρας μας∙ να την μελετήσουμε, να την αντιγράψουμε, να την μιμηθούμε. Με την βεβαιότητα ότι θα μεταμορφωθή η ζωή μας, θα ωραιοποιηθή, θα χριστοποιηθή, θα λάμπη,  όταν ζούμε την αρετή την οποία καλλιέργησε η Παναγία μας.
Ήθελε, αγαπητοί, ο Θεός μας να έλθη στη γη. Αγαπούσε και αγαπά τον άνθρωπο και ήθελε να τον σώση. Περίμενε, όμως, να ευρεθή ο άνθρωπος που θα έλεγε το ολόψυχο, το άνευ ορίων «ναι», στο θέλημά Του. Περίμενε να ευρεθή ο άνθρωπος με την αδαμαντίνη καθαρότητα, αλλά και ο οποίος με όλη του την ύπαρξι, χωρίς κανένα δισταγμό, θα έκανε υπακοή στην απόφαση του Θεού για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.
Η Εύα, η πρώτη γυναίκα στον κόσμο, έκανε ανυπακοή και στέρησε το ανθρώπινο γένος από την ευλογία, από την κοινωνία με το Θεό και την ένωσι μαζί Του. Η Παναγία μας διόρθωσε το λάθος της Εύας. Μια απλή και ταπεινή κόρη, μια άσημη χωριατοπούλα, μια σχεδόν αγράμματη, ήλκυσε το Θεό και ο Θεός «εσκήνωσε εν αυτή» και την ανέδειξε «χώρα του Αχωρήτου…», «υψηλοτέρα των ουρανών».
Μεγαλείο η υπακοή της Παναγίας μας! Άκουσε η Παναγία από το στόμα του Αρχαγγέλου το πρωτάκουστο και όχι συνηθισμένο άγγελμα. Και τη στιγμή εκείνη γνώριζε, από τη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης, ότι πολλά θαύματα κατά καιρούς χάρισε στους ανθρώπους ο Θεός: Στείρες γυναίκες και γερόντισσες τεκνοποίησαν, ράβδοι ξερές είχαν βλαστήσει και από τις πέτρες είχε αναβλήσει νερό. Όμως, ποτέ δεν άκουσε ότι μία Παρθένος, άνευ σποράς ανδρός, θα γεννούσε υιόν. Αυτό, ποτέ δεν είχε ακουσθεί.
Αυτό, τώρα, είπε ο Θεός ότι θα γίνει… Αφού το είπε ο Θεός, η Παναγία μας άνευ όρων το δέχεται και υπακούει στη φωνή Του: «Ιδού η δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά το ρήμα Σου» (Λουκ. α  38). Αυτή η υπακοή έκανε τον «Αχώρητο παντί», να χωρήση εν τη γαστρί της Παρθένου.
Αλλά και η Κοίμησι της Παναγίας μας, ομολογεί την απόλυτο και σωτήριο υπακοή της στον Κύριο. Όπως αναφέρθηκε, εκεί στα Άγια των Αγίων, με υπακοή προσέφερε τον εαυτό της στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έτσι και τώρα, που ήλθε η ώρα ως άνθρωπος και Αυτή να φύγη από τον κόσμο, πάλι προσφέρθηκε με ολόψυχη υπακοή και εμπιστοσύνη.
Αφού πληροφορήθηκε το χρόνο της Κοιμήσεώς της, με ολόψυχη υπακοή προσέφερε την μακαρία ψυχή της στα χέρια του Δεσπότου Χριστού, και το Πανάχραντο σώμα της για να ταφή, χωρίς να φοβάται το σκοτεινό μυστήριο του θανάτου, χωρίς να φοβάται το χώμα που θα την κάλυπτε.
Δια των πράξεών της, είπε το ίδιο και κατά την Κοίμησί της:  «Ιδού η δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά το ρήμα Σου». Όλη η ζωή της Παναγίας μας ήταν μια ολοκάρδια υπακοή. Αυτή η αρετή της Παναγίας μας, η υπακοή, ανάγκη είναι να γίνει και δική μας αρετή, αγαπητοί.
Οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μιμήθηκαν την αρετή της υπακοής της Παναγίας μας, όλοι συμφωνούν ότι η υπακοή στη φωνή του Χριστού μας είναι ζωή, ενώ η ανυπακοή θάνατος.
Θα ήταν δύσκολο, αγαπητοί, σήμερα στη μεγάλη εορτή της Μητέρας μας, να της χαρίσουμε ένα μεγάλο δώρο, που θα της δώσει πολλή χαρά; Να θελήσουμε να κάνουμε ζωή μας την υπακοή στη φωνή του Θεού μας, την υπακοή στο Ιερό Ευαγγέλιο, στη φωνή των ορθοδόξων αγίων Πατέρων, στη φωνή της Εκκλησίας, στο λόγο και τη συμβουλή του Πνευματικού μας.
Θα αντιδράση, ίσως, η λογική μας και ο εγωισμός μας. Αν η Παναγία, όμως, έμενε στη λογική και τον εγωισμό της, δεν θα γινόταν Θεοτόκος, σώτειρα του κόσμου, υψηλοτέρα των ουρανών!
Μήπως πάλι σκεπτόμαστε ότι θα μας ειρωνευθή ο κόσμος; Ποιός κόσμος;  Ο χωρίς Θεό κόσμος, ο θολωμένος, ο ταραγμένος, ο αγχωτικός, ο διχασμένος, ο κόσμος που με την ανυπακοή του στο θέλημα του Θεού, έφερε στη ζωή του όλα τα ψυχολογικά προβλήματα, όλα του τα πάθη, όλη την αποκτήνωσι και τη διαστροφή;  Ο κόσμος, αγαπητοί μου, πέταξε το Θεό και έχασε τον εαυτό του, την ανθρωπίνη ωραιότητά του, διέλυσε την οικογένεια, έφερε στα παιδιά μας τον αποπροσανατολισμό, την απώλεια της ελπίδος και τους απεμάκρυνε την αληθινή χαρά, τους ωραίους στόχους και οραματισμούς, την ευγένεια και την νεανική σφριγηλότητα.
Ας διδαχθούμε, αγαπητοί, από το κατάντημα της κοινωνίας χωρίς Θεό.
Σήμερα, εορτή της Κοιμήσεως της Παναγίας μας, αυτό το «Πάσχα του καλοκαιριού», ας ανανύψουμε, κληρικοί και λαϊκοί. Ας γίνει η ζωή μας όλη μια ολόψυχη, δυνατή, ειλικρινής υπακοή στη φωνή, στο θέλημα του Χριστού. Τότε μόνο θα αλλάξη η ζωή μας, θα αναμορφωθή η οικογένειά μας, θα ολοκληρωθούν τα παιδιά μας. Η υπακοή στον Κύριό μας θα φέρη φωτισμό και χάρι Θεού! Όταν ο Χριστός κυβερνά το πλοίο της ζωής μας και της ψυχής μας, πάντοτε εκείνο θα οδηγείται σε λιμάνια χαράς, επιτυχίας,  ευτυχίας  και  σωτηρίας.  Αμήν!
Μετά  πατρικών  ευχών

O ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Επίκαιρο άρθρο για τον 15 Αυγουστο του κ Χρήστου Σιάσου

                                                                         Γράφει ο καθηγητής Χρήστος Γερ. Σιάσος

Οι καμπάνες όλων των εκκλησιών θα διαλαλήσουν και πάλι το μεγάλο γεγονός που σημαδεύει, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, την Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Θα ακουστεί, για ακόμα μία φορά, το απολυτίκιο της εορτής: «…μετέστης πρὸς τὴν ζωὴν μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς… τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε…»
Όλοι αυτές τις ημέρες θα τρέξουμε από εκκλησία σε εκκλησία, από Μοναστήρι σε Μοναστήρι για να ανάψουμε το κεράκι μας. Ανάμεσα στην ελπίδα και την απόγνωση, όλοι μας θα αναζητήσουμε και φέτος διέξοδο και παρηγοριά μπροστά στο προσκυνητάρι της Παναγιάς μας, κάνοντας την προσευχή μας και να την παρακαλέσουμε για ότι το καλύτερο, για την Πατρίδα μας, την όμορφη Ελλάδα μας, τις οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τον κόσμο όλον.
Ο Αύγουστος, είναι ο ευλογημένος μήνας για  τον Ελληνισμό, είναι το «Πάσχα του Καλοκαιριού». Ο ευλογημένος μήνας της Παναγιάς μας, που καθημερινά μας δείχνει, αγάπη, στοργή, καλοσύνη, παρηγοριά, παντοδυναμία, σοφία, μας ανακουφίζει από κάθε πόνο και θλίψη. Κοντά Της βρίσκουμε πάντα φως και ελπίδα. Παναγία, μια λέξη ευλογία, ηρεμία, χαρά, ειρήνη, όνειρο. Από τις αρχές του μήνα Αυγούστου και όλο το δεκαπενταύγουστο αρχίζει η προετοιμασία των πιστών για την μεγαλύτερη γιορτή της  Χριστιανοσύνης, την Κοίμηση της Θεοτόκου. 
Όλοι οι Χριστιανοί τις ημέρες αυτές κατακλύζουν τα αμέτρητα  προσκυνήματά της, σε όλη την  Ελλάδα και το Εξωτερικό, όπου λιτανεύονται οι θαυματουργές εικόνες Της. Στην Παναγία Σουμελά στη Βέροια, στην Παναγία της Τήνου, στην Εκατονταπυλιανή της Πάρου, στην Παναγία της Κεφαλονιάς, όπου στον χώρο της εκκλησίας την ημέρα της γιορτής Της,  εμφανίζονται τα  «φιδάκια της  Παναγίας». 
 Η Παναγία μας, το ιερότερο από τα πρόσωπα της Ορθοδοξίας, δεν έχει μόνο θρησκευτική- λατρευτική σημασία για τους Έλληνες αλλά και Εθνική, αφού πολλές φορές το πρόσωπό Της έχει συνδεθεί με τους αγώνες του Ελληνικού  Έθνους. 
        Ο Άγιος  Κοσμάς ο Αιτωλός, μας λέει ότι, Μαρία σημαίνει Κυρία, σημαίνει και Βασίλισσα. Είναι η κυρία Θεοτόκος. Κυρία, γιατί κυριάρχησε πάνω στο κακό. Κυρία, γιατί είναι η Μητέρα του Κυρίου. Κυρία, γιατί εμείς οι ταπεινοί δούλοι προσπίπτουμε με πόνο και ελπίδα και ζητάμε τη μεσιτεία Της. Είναι και Βασίλισσα η Παναγία μας, μας λέει ο Άγιός μας, γιατί, στο κεφάλι της έχει το στεφάνι της Αγιότητας. Στα χέρια Της κρατάει το σκήπτρο της αγάπης και οι θρόνοι Της είναι δύο. Ο ένας στα δεξιά του Θεού, «Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου» και ο άλλος στ' αριστερά του ανθρώπου, δηλαδή, ο Θρόνος της καρδιάς μας. 
       Ακόμα οι γραφές των Αγίων Πατέρων μας λένε:  «Το πανσεβάσμιο και κεχαριτωμένο όνομα της Μαρίας προσφυέστατα και αρμοδιότατα εδόθη εις την αειπάρθενον Θεοτόκο κατά πρόγνωση και βουλή Θεού, παρά του οποίου ήταν ορισμένη να γίνει Μητέρα Αυτού. Το όνομα Μαρία σημαίνει: Παντοδυναμία, τουτέστιν εκείνη η οποία ένωσε τα δύο άκρα αντικείμενα Θεό και άνθρωπο. Ακόμη σημαίνει Σοφία, η οποία βρήκε τον τρόπο για να ενώσει δύο φύσεις σε μια υπόσταση, χωρίς να συγχύσει τα ιδιώματα των φύσεων. Και τρίτον σημαίνει Αγαθότητα, δηλαδή χάρις, η οποία θεοποίησε την ανθρώπινη φύση και ανεβίβασε αυτή υπεράνω των Ουρανίων Δυνάμεων. 
Αυτά τα τρία επίθετα περιέχει το όνομα Μαρία. Δόθηκε διότι 
έμελλε να υπηρετήσει το μυστήριο της ενσάρκωσης του Κυρίου…». Επίσης,  οι Πατέρες της Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου ονομάζουν την Παρθένο Μαρία και Θεοτόκο. 
 Την  Παναγιά μας, πρόσφεραν στο Ναό οι γονείς της, Ιωακείμ και Άννα, όταν ήταν τριών χρόνων. Στο Ναό έμεινε δώδεκα χρόνια και σε ηλικία δεκαπέντε χρόνων  μνηστεύθηκε τον Ιωσήφ.  Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ την αποκάλεσε Κεχαριτωμένη, φέρνοντάς Της το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Ιησού σε ηλικία δεκαέξι χρόνων. Μετά την ανάληψη του Κυρίου έζησε άλλα δέκα χρόνια και σε ηλικία πενήντα εννέα χρόνων, «μετέστη προς την ζωήν, Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής». 
  Η λατρεία και η αγάπη των πιστών, Κληρικών και λαϊκών, ανώνυμων και επώνυμων, φαίνεται και από τα πολυάριθμα προσωνύμια που έχει δώσει στην Παναγιά μας, σε Ιερούς Ναούς και Ιερές Μονές, στις Άγιες και θαυματουργές Εικόνες Της, όπου και αν βρέθηκαν αυτές, όπως: Μεγαλόχαρη, Εκατονταπυλιανή, Φανερωμένη, Κοσμοσωτήρα, Χοζοβιώτισσα, Εικοσιφοίνισσα, Βρεφοκρατούσα, Ελεούσα, Θαλασσινή, Γιάτρισσα, Μυρτιδιώτισσα,  Οφιούσα,  Αγιασώτισσα, τριχερούσα,  Κρημνιώτισσα,  Καμαριώτισσα, Πορταΐτισσα, Γαλακτοτροφούσα, Ελευθερώτρια, Γλυκοφιλούσα, Μεγαλομάτα, Δεξιοκρατούσα, Αθηνιώτισσα, Μεγαλοσπηλαιώτισσα, Πουρσιώτισσα, Λιγοβιτσιάνα, Αμπελακιώτισσα, Καμινιώτισσα,  Βλαχερνίτισσα,  Ολυμπιώτισσα,  Σουμελιώτισσα,  Πλατανιώτισσα,  Παμμακάριστος, Πελεκητή, Κρεμαστή, Μαρμαριώτισσα, Υγεία, Παραμυθία, Παρηγορήτρα, Μυροβλύτισσα,  Αμόλυντος, Υψηλοτέρα, Κεχαριτωμένη, Ελεημονήτρια, Αγία Σκέπη,  Αγιάσσου, Ελπιδοφόρα, Ευαγγελίστρα, Εύσπλαχνος, Μυροβλύτισσα,  Ζωηφόρος,  Ζωοδότρα,   Νεροφορούσα, Ηγουμένη, Νυμφοτόκος,  Αξιον Εστί, Ηλιοτόκος,  Ξηροκαμπίτισσα, Αρβανίτισσα, Θεόκλητη, Ολυμπιώτισσα,   Αρχαγγελιώτισσα, Ομονοούσα, Θεοσκέπαστη, Αυγουστιανή , Θρηνούσα, Παρηγορήτρα, Βλαχέρνα,         Καλαμιώτισσα, Πρέσβειρα, Βρεφοκρατούσα,  Καταφυγή, Γερόντισσα, Κλεισούρας, Σπηλιώτισσα,  Γραφιώτισσα,  Τρυφερούσα, Γρηγορούσα,  Δακρυρροούσα,  Δαμάστα,  Φαρμακολύτρα,  Διακονούσα,  Χιλιονοματούσα, Χρυσοβαλάντη, Χρυσοκαστριώτισσα,  Χρυσοπηγή, Εκκλησιάρχουσα, Ψυχοσώτρια, Υπερευλογημένη, Παναμώμητος, Άχραντος, Αμόλυντος, Λεσινιώτισσα, Νιαμονίτισσα, Υψενή, Τσαμπίκα, Αργοκοιλιώτισσα,  Εικονίστρια, Ακαθή, Γαλατιανή, Αρεθιώτισσας,  Βουλκανιώτισσα, Αρμενιώτισσα, Δομιανίτισσας και δεκάδες άλλα ξεπερνώντας τα επτά χιλιάδες προσωνύμια.
       Ο Χριστός αποφάσισε να καλέσει κοντά Του τη Μητέρα Του. Τρεις ημέρες όμως νωρίτερα της γνωστοποίησε με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ την από τη γη μετάστασή Της. Η Παναγία μας με τον πόθο της μετάστασή Της προς τον γιό Της, πήγε στο Όρος των Ελαιών για να προσευχηθεί. Μετά από την προσευχή, επιστρέφει στο σπίτι Της και αμέσως συγκλονίζεται ολόκληρη. 
          Στην ένδοξη Κοίμηση Της, ήταν παρόντες όλοι οι «αυτόπται του Λόγου και υπηρέται», δηλαδή όλοι οι Απόστολοι – μαθητές και οι Άγιοι Ιεράρχες, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Διδάσκαλος του Άγιος Ιερόθεος, μετέπειτα Επίσκοπος Αθηνών. Γι’ αυτό με τρόπο θαυμαστό μαζεύτηκαν όλοι από τα πέρατα της οικουμένης, για να προπέμψουν το Θεοδόχο σώμα Της. «Θεία δυνάμει περαιωθέντες την Σιών κατελάμβανον και προς ουρανόν επειγομένην, προέπεμπον την Ανωτέραν των Χερουβίμ».
Η Παναγία τους χαιρέτισε όλους και προσεύχεται για την προστασία του κόσμου. Ο Πέτρος  αρχίζει τους εξόδιους ύμνους. Οι άλλοι προπορεύονται με λαμπάδες και υμνωδίες, οδηγώντας το Θεοδόχο σώμα Της προς τον τάφο.   
 Την Ανάσταση και την Ανάληψη του σώματός Της, βεβαιώνουν πολλοί Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Μάρκος ο Εφέσου, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και άλλοι πολλοί. 

Η Εκκλησία μας, αυτές τις ημέρες, τιμά το τέλος της επίγειας ζωής της Θεοτόκου, την κοίμησή Της. Η Μητέρα όλων των Μητέρων βρίσκεται ξαπλωμένη στο νεκροκρέβατο. Οι Άγιοι Απόστολοι  είναι όλοι εκεί, στο κέντρο βρίσκεται ο Χριστός μας ο οποίος κρατά στα χέρια Του τη Μητέρα Του, ζωντανή και αιώνια ενωμένη μαζί  Του.
 Στο Νομό Αιτωλίας και Ακαρνανίας αυτές τις ημέρες εορτάζουν, ο Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Αιτωλικό, στο Χωριό Κουδούνι Ναυπακτίας,  στα Ρέτσινα Μεσολογγίου, στα Σιτόμενα και στη Σπολάιτα Αγρινίου, στο Θύριο Βόνιτσας, στα Βουρβιανά, στην Πετρώνα, στο Περδικάκι, και στο Σταθά Βάλτου, στη Παναγούλα Ξηρομέρου, στο Άνω Κεράσοβο Μακρυνείας, στο Θέρμο, στην Αγία Σοφία, στους Αγίους Θεοδώρους και στους Ταξιάρχες Θέρμου, στη Νερομάνα, στο Περιστέρι, στον Πλατανιά Παραβόλας καθώς και οι Ιερές Μονές  Λιγοβιτσίου,  Βλοχού και η Παναγία Αμπελακιώτισσα στην ορεινή Ναυπακτία. 
 Ο Άγιός μας και Προστάτης της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Κοσμάς ο Αιτωλός μας λέει: «… Ευσπλαγχνίσθη ο Κύριος το γένος των ανθρώπων και ήλθε και έγινε άνθρωπος τέλειος εκ Πνεύματος Αγίου, από τα καθαρώτατα αίματα της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, και μας έβγαλεν από τας χείρας του διαβόλου».
Η Παναγία η Αμπελακιώτισσα, στην Ορεινή Ναυπακτία, το μοναστήρι είναι γνωστό για τη λατρευτική και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, τα Άγια λείψανα, το χρυσοκέντητο επιτάφιο και το λαμπρό πανηγύρι το Δεκαπενταύγουστο. 


Ιεροί Ναοί και εξωκλήσια που εορτάζουν τις προσεχείς ημέρες στην Αρχιερατική Περιφέρεια ΜακρυνείαςΣτην Αρχιερατική Περιφέρεια Μακρυνείας της καθ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας εορτάζουν:

  • Επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου εορτάζει ο Ιερός Ενοριακός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Άνω Κερασόβου και τα εξωκλήσια στις Παπαδατες, στη Ματαράγκα, στη Γαβαλού, στον Αγιο Ανδρέα, στη Μεσάριστα, στην Κάτω Μακρυνού, στην Ποταμούλα Μακρυνείας, 
  • Επί τη Αποδόσει της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ( 23 Αυγούστου) και επί τη συνάξει της Υπεραγίας Θεοτόκου της Προυσιώτισσας εορτάζει ο Ιερός Ναός Αποστόλου Φιλίππου Γραμματικούς ( Ιερά Αγρυπνία ), και τα εξωκλήσια στη Ματαράγκα, στην Ανω Μακρυνού, στο Κατω Ζευγαράκι

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019

Συνεχίζεται η αγιογράφηση του νοτίου κλίτους του Ιερού μας Ναού

Παρά τι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες των ημερών μας ολοκληρώνεται η αγιογράφηση του νοτίου κλίτους του Ιερού μας Ναού με τοποθέτηση παραστάσεων της Εκκλησίας μαςΚυριακή, 11 Αυγούστου 2019

15 Αύγουστος στη Γραμματικού ΑγρινίουΤην ερχόμενη Πέμπτη 15 Αυγούστου 2019, επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας μας Θεοτόκου, ο Ιερός Ναός Αποστόλου Φιλίππου ανακοινώνει στο ευσεβές πλήρωμα της καθ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας & Ακαρνανίας, το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών που θα τελεσθούν στην Γραμματικού Αιτωλοακαρνανίας.
Πιο συγκεκριμένα:
  • Την Τετάρτη  14 Αυγούστου 2019 και περί ώραν 19:30 μμ, η Ακολουθία του Πανηγυρικού Εσπερινού μετ Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Γραμματικούς. Κατά την διάρκεια του Εσπερινού, για εντέκατη συνεχή χρονιά,  θα ψαλλούν και οι 3 στάσεις των Εγκωμίων προς της Υπεραγία Θεοτόκο έμπροσθεν του Ιερού της Επιταφίου.
  • Το πρωί της εορτής,  θα τελεσθεί η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά Θείου Κηρύγματος 

Προσκαλούνται άπαντες οι ευσεβείς Χριστιανοί

Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019

Eoρτάζει η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αγγελοκάστρου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ


ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Επί τη εορτή της αγίας Μεταμορφώσεως
του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού

ΤΡΙΤΗ  5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
07:00’ μ.μ.   Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
03:00’ π.μ.   Νυκτερινή Θεία Λειτουργία

ΤΕΤΑΡΤΗ  6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
06:30’ π.μ.   Έναρξις Όρθρου
07:30’ π.μ.   Υποδοχή Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. ΚΟΣΜΑ και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
07:00’ μ.μ.   Εσπερινός και Παράκλησις
Η Ιερά Μονή θα παραμείνει συνεχώς ανοιχτή από τις 08:00’ το πρωί της παραμονής 5ης Αυγούστου έως τις 11:30’ το βράδυ ανήμερα της εορτής.

Εξωκλήσια της Αρχιερατικής Περιφερείας Μακρυνείας που εορτάζουν σήμερα και αύριο


Επί τη Δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου στην Αρχιερατική Περιφέρεια Μακρυνείας εορτάζουν και πανηγυρίζουν  εξωκλήσια που είναι αφιερωμένα στη Μεταμόρφωση του Χριστού στη Γαβαλού και στο Δαφνιά Μακρυνείας. Ο Εσπερινός θα αρχίσει ώρα 19:00 μμ ενώ αύριο το πρωί θα τελεσθεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία 

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2019


Κάθε απόγευμα και ώρα 19:00 μμ σε όλους τους Ιερούς Ναούς 
της Αρχιερατικής Περιφερείας Μακρυνείας θα τελείται η Ακολουθία του Εσπερινού
 και εν συνεχεία ο Παρακλητικός Κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο

Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Δαφνιά η Ακολουθία της Παρακλήσεως προς τη Θεοτόκο
 θα τελείται κάθε απόγευμα και ώρα 18:00 μμ
ενώ 
στον Ιερό Ναό Αποστόλου Φιλίππου Γραμματικούς ώρα 19:30 μμ

Kαλό και ευλογημένο Δεκαπενταύγουστο


Παναγία: Το στήριγμα, η ελπίδα και η παρηγοριά του σύγχρονου ανθρώπου


Στους αναρίθμητους ύμνους που έχουν γραφεί για την Παναγία Μητέρα ξεχωρίζουν οι Παρακλητικοί Κανόνες. Δροσιά στο καύμα του σώματος λόγω εποχής, Αύγουστος, αλλά και στα πολυκαύματα της ψυχής και γι’ αυτό αναπάσα στιγμή βάζουμε το επίθεμα τους πάνω στην πληγή μας. Οι Παρακλητικοί Κανόνες, (Μικρά και Μεγάλη Παράκληση), ψάλλονται εναλλάξ στούς Εσπερινούς στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου (ιερός Δεκαπενταύγουστος). Είναι αμέτρητα τα πλήθη των πιστών που τρέχουν σ’ όλους τούς Ενοριακούς Ναούς και τα ταπεινά Παρεκκλήσια, για να ακούσουν η καλύτερα να τούς σιγοψάλλουν μαζί με τόσα άλλα στόματα που συντονίζει η λαχτάρα της καρδιάς στο ρυθμο που δίνει ο χορός των ιεροψαλτών. Καρδιακή προσευχή μεταβάλλεται ο μεστός λόγος του Κανόνα της Παρακλήσεως κάθε δειλινό. 
Είναι αλήθεια, ότι όλοι οι χριστιανοί έχουν βαθειά στην καρδιά τους ριζωμένη την ευλάβεια προς την Παναγία. Εκείνη για όλους είναι το στήριγμα, η κατaφυγή, η παρηγοριά. Τα σημειώνει αυτά και ο υμνογράφος με τρόπο μοναδικό. Η Μάνα μας είναι των θλιβομένων η χαρά, των αδικουμένων η προστασία, των ξενητεμένων η παρηγοριά, των τυφλών η βακτηρία, όσων ταλαιπωρούνται η βοήθεια, αυτών που βρίσκονται σε κίνδυνο η σκέπη, αλλά και όσων βρίσκονται σε κάποια ανάγκη, γίνεται η αρωγός.
Η Μάνα μας Θεοτόκος δάνισε σάρκα στο Θεό Λόγο, ο οποίος για χάρη μας λειτουργεί το μυστήριο της σωτηρίας μας. Την έκανε Μάνα. Την χάρισε στον άνθρωπο, και εμείς την κάναμε Μάνα μας. Σαν Μάνα γρικά και προσέχει τις φωνές μας. Η ευαισθησία της καρδιάς Της είναι δεδομένη από τη στιγμη. Η καρδιά της μάνας έχει μια εκπληκτική ευαισθησία για το παιδί της. Μ’ ένα νεύμα μας καταλαβαίνει την επιθυμία η το πρόβλημα που μας απασχολεί και έρχεται κοντα μας προσπαθώντας να δώσει λύση η να προσφέρει το χάδι της που τόσο γλυκαίνει την πίκρα μας τη στιγμη του πειρασμού. Το ίδιο συμβαίνει και στην καρδιά της Μεγάλης μας Μητέρας.
Όλοι κάποια στιγμη καταφεύγαμε σ’ Εκείνη είτε με βαθειά πίστη, είτε και με δυσπιστία, και ζητούμε τη στοργική της πρεσβεία για το προσωπικό μας αίτημα. Η συνδρομή της έρχεται και τότε η καρδιά μας ξεσπά σε μια ευχαριστία: «Ουδείς προστρέχων επί σοι κατησχημένος από σου εκπορεύεται...», σημειώνει χαρακτηριστικά η γραφίδα του υμνωδού. Απόδειξη τρανή της συνδρομής της και του πλήθους των πολλαπλών ευεργεσιών της είναι οι χιλιάδες Ναοί και Παρεκκλήσια που είναι αφιερωμένα στη χάρη της. Αλλά και σε κάθε εικόνα της βλέπουμε να είναι κρεμασμένα εκατομμύρια από αφιερώματα και που αποτελούν τούς αδιάψευστους μάρτυρες των πολλών και αμετρήτων ευεργεσιών της. 
Το όνομα της έχει γίνει και τραγούδι. Αμέτρητοι οι στίχοι. Χιλιάδες οι ανώνυμοι και επώνυμοι οι υμνητές της που μέσα από την ποιητική τους γραφή προσπάθησαν να αποτυπώσουν σ’ αυτούς το βάθος της θεολογικής τους ευγνωμοσύνης προς την Παναγία, «την Μητέρα του Φωτός». Μεταξύ των αμέτρητων ύμνων προς την Κυρία Θεοτόκο είναι και οι δυο γνωστοί Παρακλητικοί Κανόνες, Μικρός και Μεγάλος, που ψάλλονται σε κάθε περίσταση από τα χείλη των πιστών, τόσο να παρακαλέσουν την Υπεραγία Θεοτόκο να συντρέξει στις ποικιλότροπες ανάγκες, όσο και να αντλήσουν από τη θεία μορφη της δύναμη και να βρουν τη ψυχική αντοχή στις θλίψεις τους, μια και η λέξη «Παράκληση» σημαίνει την παρηγοριά, που την προσφέρει απλόχερα σ’ όλους χωρίς διάκριση η Κυρία Θεοτόκος. 
Οι Παρακλήσεις ψάλλονται πολύ συχνά και στούς Ναούς, αλλά και κατά μόνας από τούς πιστούς. Τωρα όμως τον Δεκαπενταύγουστο, που γιορτάζεται η Κοίμηση της Παναγίας, το Μικρό Πασχα του καλοκαιριού όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, ψάλλονται κατά την ακολουθία του Εσπερινού, μια η Μικρή και μια η Μεγάλη Παράκληση. Οι Παρακλήσεις δεν ψάλλονται στούς Εσπερινούς του Σαββατό-βραδου, αλλά ούτε και κατά τον Εσπερινό της Μεταμορφώσεως, επειδή το περιεχόμενο των Παρακλήσεων είναι ικετευτικό και δεν ταιριάζει με το πανηγυρικό και χαρμόσυνο ύφος των αναστασίμων και των εορτίων ύμνων.
Η διάκριση των Παρακλήσεων σε Μικρά και Μεγάλη οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην έκταση των τροπαρίων των ωδών, μια και τα τροπάρια της Μικράς Παρακλήσεως είναι πιο σύντομα απ' αυτά της Μεγάλης. Τα τροπάρια του Μικρού Παρακλητικού Κανόνα είναι έργο αγνώστου υμνογράφου. Ορισμένοι θεωρούν συντάκτη του κάποιο Θεοστήρικτο η Θεοφάνη. Φαίνεται να πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, που από Θεοφάνης μετονομάστηκε Θεοστήρικτος, όταν έγινε μοναχός. Αντίθετα ο Μεγάλος Κανόνας είναι έργο του Θεοδώρου του Β’ του Δουκός, βασιλέως Νικαίας, του επονομαζομένου και Λασκάρεως, που έζησε στα μέσα του 13ου αιώνα. 
Τα δυό αυτά αριστουργήματα της εκκλησιαστικής μας υμνογραφίας είναι πολύ αγαπητά σ’ όλους σχεδόν τους χριστιανούς, οι οποίοι όχι μόνο την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, αλλά και σε πολλές άλλες περιστάσεις της καθημερινότητος τις διαβάζουν και τις ψάλλουν αποκομίζοντας περισσή ωφέλεια. Εξάλλου μέσα στην πεζή και δύσκολη περίοδο αυτών των καιρών που βρεθήκαμε με τους ρυθμούς να εναλλάσσονται με τόση γρηγοράδα, η καταφυγή στη μεσιτεία της Κυρίας Θεοτόκου, είναι αναγκαία. Ο πολύς πόνος, η θλίψη, η αγωνία για το αύριο, η κάθε λογίς δοκιμασία που ταλαιπωρούν την κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, γίνονται προτρεπτικές για καταφυγή στην πανάγια μεσιτεία της Μοναδικής μας Μάνας.
Σ’ αυτήν ας ακουμπίσουμε κι απόψε την καρδιά μας, και ας σιγοψάλλουμε στην άγια μορφή της, «Τα νέφη των λυπηρών εκάλυψαν την αθλίαν μου ψυχήν και καρδίαν και σκοτασμόν εμποιούσί μοι, Κόρη• αλλ’ η γεννήσασα φως το απρόσιτον απέλασον ταύτα μακράν τη εμπνεύσει της θείας πρεσβείας σου». Αμήν.

H αξία της Νηστείας του Δεκαπενταυγούστου

Νηστεύουμε για τον Χριστό.Κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία Του.Νηστεύουμε χωρίς να απολογούμαστε.Δεν το κάνουμε για να χάσουμε κιλά.Δεν το κάνουμε για το "καλό της υγείας μας"
Αλλά για το καλό της ψυχής μας.Νηστεύουμε γιατί το πρότυπο μας είναι ο Χριστός και οι Άγιοι μας.
Υπήρξε Άγιος που δεν νήστεψε;Υπήρξε κάποιος που δεν ωφελήθηκε με τη νηστεία;Η νηστεία δεν είναι μόνο αποχή από την τροφή.
Είναι αποχή από τα πάθη και τις αδυναμίες μας.Νηστεία είναι ένας συνδυασμός τροφής-ελεημοσύνης-προσευχής.Ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει ότι εκείνο που του γέμιζε την καρδιά.ηταν όταν παράλληλα με την νηστεία του έκανε ελεημοσύνεςΓια να γλυκάνει τον πόνο των δυστυχισμένων υπάρξεων της επαρχίας του.Για σκεφτείτε πόσο όμορφη εικόνα...
Να ένα ωραίο παράδειγμα:Είναι μέρα νηστείας και πεινάς.Πόσο κάνει ένα σουβλάκι;2ευρώ;Μην το φας και δώσε τα 2ευρώ στον πρώτο που σου ζητάει.Στον πρώτο δυστυχισμένο, που θα δεις μπροστά σου.Χαμογέλασε του και πες του ένα καλό λόγο.Βάλτον στην προσευχή σου:"Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς και τον κόσμο σου".Κάντο με την καρδιά σου και δες τα αποτελέσματα.

Οι Παρακλήσεις προς την Υπεραγία Θεοτόκο


Οι Παρακλητικοί Κανόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι ακολουθίες παλαιότατες, που ψάλλονται προς "ίαση ψυχών και σωμάτων", σε κάθε θλίψη, καθώς μνημονεύονται και τα ονόματα υπέρ των οποίων τελείται η ακολουθία... Διακρίνονται σε Μικρό και Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα... ο Μικρός Παρακλητικός Κανόνας οφείλεται στον Θεοφάνη τον υμνογράφο, ο οποίος φέρεται υπό το καλογερικό του όνομα Θεοστήρικτος· περί αυτού όμως δεν γνωρίζουμε ούτε σε ποία εποχή έζησε, ούτε μπορεί να ταυτιστεί με κάποιον από τους γνωστούς υμνογράφους με το ίδιο όνομα. Ο Κανόνας αυτός πρέπει να είναι και ο παλαιότερος, τουλάχιστον στα περισσότερα τμήματα του, κατά τη γνώμη του καθηγητού Ν. Τωμαδάκη. Ο έτερος Παρακλητικός Κανόνας, ο Μεγάλος, αποτελεί έργο του Θεόδωρου του Β', βασιλέως της Νικαίας, χρονολογούμενος στα μέσα του ΙΓ ' αιώνα...Σύμφωνα με το Μέγα Ωρολόγιον, οι πιστοί τον ψάλλουν «εν πάσει περιστάσει και θλίψει ψυχής». Αποτελεί δημιούργημα του Θεοδώρου Δούκα του Λασκάρεως Βλ. "Τυπικόν υπό του Ρήγα" [Τ.Γ.Ρ.], σ. 881-883. Περιεχόμενο των Παρακλητικών Κανόνων της Παναγίας είναι η προβολή του φωτόμορφου προσώπου της Θεοτόκου· να ψάλλουν το θεομητορικό της μυστήριο, που στάθηκε άξια να γεννήσει τον Υιό του Θεού!...Στην ορθόδοξη πίστη, όπου βρίσκεται ο Χριστός εκεί απαράβατα βρίσκεται και η υπέραγνη Μητέρα του...στους Παρακλητικούς Κανόνες εξαίρεται η κεντρική και κυρίαρχη θέση της Θεοτόκου στη ζωή και την ευσέβεια της Εκκλησίας. Το χριστεπώνυμο πλήρωμα τη θεωρεί και δική του στοργική Μάνα, η οποία με τη χάρη της το προφυλάσσει από τις δόλιες επιθέσεις του εχθρού και των σκοτεινών του δυνάμεων, το θεραπεύει από αρρώστιες και ασθένειες, του μαλακώνει τον πόνο, τις κακότητες του βίου, του φτερώνει την ελπίδα για τα πνευματικά και τα επουράνια, και το σώζει από την αμαρτία και τον θάνατο με τις δεήσεις και τις προς Θεόν πρεσβείες της. Η Ορθοδοξία μεγάλως τιμά το πρόσωπο της απειρόγαμης Κόρης και συγκινείται υπερβολικά από τα θεομητορικά μεγαλεία της.»

Παναγία: το έμψυχον του Χριστού αρτοφόριον

Από τα παλαιότερα χρόνια ο άνθρωπος έστηνε κι έχτιζε «ιερά», τόπους λατρείας. Στην Παλαιά Διαθήκη, ποιος δε θυμάται τη Σκηνή του Μαρτυρίου, μέσα στην οποία οι Ιουδαίοι φύλαγαν τις πλάκες της Διαθήκης και τη στάμνα με το μάννα, την ουράνια τροφή που τους έστειλε ο Θεός στα χρόνια της περιπλάνησής τους για τη Γη της Επαγγελίας; Ποιος δε θυμάται τον περίφημο Ναό του Σολομώντα, στα Ιεροσόλυμα, ή ποιος δε γνωρίζει πως οι Χριστιανοί, ευθύς εξ αρχής, διαμόρφωναν ή έχτιζαν «Ιερά Τεμένη», μέσα στα οποία λάτρευαν «εν πνεύματι και αληθεία» τον Τριαδικό Θεό μας;
   Κάθε τόπος και περιοχή έχει να παρουσιάσει Ναούς, παρεκκλήσια και εξωκλήσια, όμορφους ή απλούς, μεγάλους ή ταπεινούς. Και η χώρα μας, με τη δική της Ορθόδοξη ταυτότητα και μακραίωνη παράδοση, καυχάται για το πλήθος των Ναών και των εκκλησιών της. Ο κάθε Ναός, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, είναι τόπος προσευχής των πιστών και χώρος συνάντησης των «εν Χριστώ» αδελφών. Είναι όμως και κάτι παραπάνω: Είναι «επίγειος ουρανός, στον οποίον ο Επουράνιος Θεός κατοικεί και περιπατεί» (Άγιος Γερμανός, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως). Πώς είναι δυνατόν να «κατοικεί» κάπου συγκεκριμένα ο άσαρκος Θεός, αφού δεν είναι ύπαρξη όμοια με τη δική μας; Κι όμως «πληρεί», γεμίζει, το Ναό - τον κάθε Ορθόδοξο Ναό - ο Τριαδικός Θεός μας, ως «Πνεύμα», όπως το οξυγόνο που υπάρχει παντού. Και σωματικά ακόμα κατοικεί ο Θεός μας μέσα στον κάθε Ορθόδοξο Ναό, συγκεκριμένα πάνω στην Αγία Τράπεζα, μέσα στο επίχρυσο καλαίσθητο πυργίσκο, το Ιερό Αρτοφόριο. Μέσα σ’ αυτό ο Ιερέας φυλάσσει το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, τη Θεία Κοινωνία από τη Μεγάλη Πέμπτη!
     Αρτοφόριο. Σύνθετη λέξη, υλικός χώρος που «μέσα του φέρει τον Άγιον Άρτον». Ένα άψυχο αντικείμενο, ένα ιερό σκεύος. Υπάρχει όμως κι ένα άλλο, έμψυχο Αρτοφόριο, κι αυτό είναι η Παναγία μας. Αυτή, «η μόνη ακατηγόρητη και καλή απ’ όλες τις γυναίκες του κόσμου, του χθες, του σήμερα και του αύριο», μια ταπεινή και άσημη παιδούλα, κόρη του Ιωακείμ και της γερόντισσας Άννας, επελέγη από τον Ουρανό για να φιλοξενήσει μέσα Της, να φέρει, να σηκώσει και να φυλάξει για εννέα μήνες, τον Πλάστη και Δημιουργό Της, το Λόγο του Θεού! Και κάτι εντυπωσιακότερο: Πρόσφερε στο Θεό Της, αυτό που Εκείνος Της έδωσε, ανθρώπινη σάρκα! Έγινε «η έμψυχος τράπεζα», το ζωντανό τραπέζι, ο υψηλός ο θρόνος του Κυρίου μας, όπως την αποκαλούμε στους Οίκους των Χαιρετισμών. Το Ιερό Αρτοφόριο! Αξιώθηκε ό,τι δεν αξιώθηκε ποτέ γυναίκα κι ούτε θα αξιωθεί. Τη ζήλεψαν γι’ αυτό και Τη δοξολόγησαν και Τη δοξολογούν οι άγγελοι. Κι εμείς οι άνθρωποι: Τη θαυμάσαμε και Τη θαυμάζουμε, Την αγαπήσαμε και Την αγαπάμε, Την υμνήσαμε και Την υμνούμε. Σ’ Αυτήν καταφεύγουμε, και σαν μικρά παιδιά τριβόμαστε στη φούστα Της και Της ζητάμε χίλια δυο αιτήματα και παρακάλια. Κι Αυτή, «ως έχουσα παρρησίαν», μεσιτεύει στο Γιο Της και μας δωρίζει γήινες και παραδεισένιες γλύκες…

     Έχει η πίστη μας μια άλλη ομορφιά, δε μας αφήνει να «χαζεύουμε» με τη διάνοιά μας το Θεό ή να Τον αναπολούμε προσευχόμενοι όρθιοι, γονατιστοί ή οκλαδόν, όπως διάφορα ανατολικά θρησκεύματα. Μας δίνει τη δυνατότητα να Τον μεταλάβουμε, να Τον γευθούμε, να Τον ζήσουμε και κατά συνέπεια να Τον μοιάσουμε, να θεωθούμε! Σε κάθε Θεία Λειτουργία μεταλαμβάνουμε τον ίδιο το Θεό που έφερε στη γαστέρα Της η Θεοτόκος! Τον ίδιο το Θεό που φιλοξενείται σε κάθε Ιερό Αρτοφόριο της Ορθοδοξίας! Κι είναι αυτό μεγαλειώδες και μυστήριο… Έτσι, κάθε φορά που μεταλαμβάνω γίνομαι κι εγώ μια «Παναγία», ένα ιερό αρτοφόριο, αφού φέρω μέσα μου το Θεό!
     Τούτη τη σκέψη την κρατώ στο φτωχικό μυαλό μου. Θαυμάζω κι απορώ. Γλυκαίνομαι και ταυτόχρονα προβληματίζομαι: Κύριε, επέλεξες τη Μαριάμ γιατί το άξιζε, ήταν το κόσμημα της Γης και του Ουρανού, εγώ όμως αξίζω να Σε μεταλάβω; Κι έρχεται γρήγορα η απάντηση απ’ τη συνείδησή μου: Όχι, γιατί είμαι αμαρτωλός και «τα άγια» προσφέρονται μονάχα «στους αγίους». Όμως, ακούω μυστικά τον παρήγορο δικό Σου λόγο, βγαλμένο από τη Βίβλο κι από την Παράδοσή μας: Παιδί μου, ποιος σ’ εμποδίζει να καθαριστείς, αναζητώντάς Με στο Ιερό Εξομολογητήριό μου;

Ξεκινούν οι Παρακλήσεις στην Υπεραγία Θεοτόκο

Ξεκινούν μεθαύριο το απόγευμα και κάθε απόγευμα στις 19:00μμ 
στον Ιερό μας Ναό , οι Παρακαλητικοί Κανόνες 
προς την Υπεραγία θεοτόκο.


Πάντων τά αἰτήματα, Πανάχραντε Κόρη, πλήρωσον τῶν δούλων σου,
 τῶν εἰς Σέ ἐκ πίστεως, προσιόντων Σοί, καί τήν Σήν Ἄχραντε ἐπικαλουμένων, ἀρωγήν τέ καί ἀντίληψιν• ἐκ πάσης θλίψεως, καί ἀσθενειῶν καί κακώσεων, ψυχῆς ὁμοῦ καί σώματος, ἅπαντας ἠμᾶς ἐλευθέρωσον• ἴνα Σέ ὑμνῶμεν δοξάζοντες Χριστόν τόν Σόν Υἱόν, ὄν ἐκδυσώπει Πανύμνητε, 
σῶσαι τάς ψυχᾶς ἠμῶν.

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κκ Κοσμά τις προσεχείς ημέρες

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
19:00 μ.μ.– ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΥΜΩΝΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Αρχιερατικός Εσπερινός – Ιερά Παράκλησις της Θεοτόκου.

Ο Σεβασμιώτατος κατά την διάρκεια του Δεκαπενταυγούστου στις Ιερές Παρακλήσεις Της Θεοτόκου, πέραν των προγραμματισμένων Ιερών Παρακλήσεων, ορισμένες ημέρες θα χοροστατεί –άνευ προγραμματισμού- σε διάφορους ενοριακούς ναούς, εξωκκλήσια και παρεκκλήσια μικρών ορεινών και ημιορεινών χωριών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

ΚΥΡΙΑΚΗ  4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
07:30 π.μ.– ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΙΣΚΑΣ ΘΕΡΜΟΥ 
Όρθρος –Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

ΔΕΥΤΕΡΑ  5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
07:30 π.μ.– ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΓΑΔΕΝΔΡΟΥ ΘΕΡΜΟΥ 
Όρθρος – Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία επί τη εορτή του τοπικού μας Αγίου ΕΥΓΕΝΙΟΥ του Αιτωλού.
19:00 μ.μ.– ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός.

ΔΕΥΤΕΡΑ  6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
07:30 π.μ. – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ – ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Όρθρος – Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
18:45 μ.μ. – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Εσπερινός – Ιερά Παράκλησις της Θεοτόκου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
07:30 π.μ. – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ  ΤΡΙΚΛΙΝΟΥ ΒΑΛΤΟΥ
Όρθρος - Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 

Στον Άγιο Ανδρέα Μακρυνείας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κκ ΚοσμάςΤην περασμένη Κυριακή 28 Ιουλίου 2019, επί τη εορτή της Αγίας Ειρήνης καθηγουμένης της Μονής Χρυσοβαλάντου στο ομώνυμο εκκλησάκι της Αγίας Ειρήνης στο χωριό Αγιος Ανδρέας Μακρυνείας, τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Αιτωλίας και Ακαρνανίας κκ Κοσμά. 
Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος εξήρε όλα τα χαρίσματα που ήταν κεκοσμημένη η  Αγία Ειρήνη και στάθηκε στην μεγάλη αρετή της υπακοής και της ταπείνωσης αλλά και στη θερμή προσευχή  της Αγίας. Μεταξύ των άλλων ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε ότι η προσευχή είναι μια βασική πτυχή της πνευματικής ζωής. Είναι ένα είδος επικοινωνίας με το Θεό. Είναι ο μυστικός αγωγός (καλώδιο), που συνδέει τον άνθρωπο με τον Δημιουργό του.  Η προσευχή αποτελεί το κυριότερο μέρος της διακονίας του αναστημένου Χριστού.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του πατρός Ευαγγέλου Σπυρόπουλου  κτιτορος του εξωκλησίου , του οποίου ο τάφος βρίσκεται στο πίσω μέρος του Ιερού Βήματος
Στη Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π Μακάριος Αντωνόπουλος υπεύθυνος του ιδιαιτέρου γραφείου του Σεβασμιωτάτου, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Μακρυνείας π Σπυρίδων Ιωάννου και ο διάκονος της Ιερας Μητροπόλεως π Χρυσόστομος.


Σάββατο, 27 Ιουλίου 2019

Στον Αγιο Ανδρέα Μακρυνείας αύριο το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μαςΕπί τη εορτή της Οσίας Μητρός ημών Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, 
στο ομώνυμο εξωκλήσι στον Αγιο Ανδρέα Μακρυνείας 
θα τελεσθεί αύριο το πρωί Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κκ Κοσμά 


Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

Ενοριακοί Ιεροί Ναοι και εξωκλήσια της Αρχιερατικής Περιφερείας Μακρυνείας που εορτάζουν τις προσεχείς ημέρες


  • Επί τη ιερά μνήμη της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου στην ΑρχιερατικήΠεριφέρεια Μακρυνείας εορτάζουν οι κάτωθι Ιεροί Ναοί: Αγία Παρασκευή Τριχωνίου και τα εξωκλήσια στο Ζευγαράκι Μακρυνείας, στη Γαβαλού, στον Άγιο Ανδρέα  Μακρυνείας, στη Μεσάριστα, στο Άνω Κεράσοβο, στην Άνω Μακρυνού, στην Ποταμούλα Μακρυνείας
  • Επί τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος του ιαματικού δεν υπάρχει κεντρικός Ενοριακός Ναός ή εξωκλήσι που να πανηγυρίζει στην Αρχιερατική Περιφέρεια Μακρυνείας
  • Επι τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου εορτάζει και πανηγυρίζει το ομώνυμο εκκλησάκι στον Αγιο Ανδρέα Μακρυνείας

Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κκ Κοσμά τις προσεχείς ημέρες

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
 07:30' π.μ. – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΥΡΑΔΟΣ ΒΑΛΤΟΥ
Όρθρος –  Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
19:30 μ.μ. - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
07:30 π.μ. - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Όρθρος – Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
07:30 π.μ. - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Όρθρος – Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
19:15 μ.μ. – ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΒΟΝΙΤΣΗΣ
Μεθεόρτιος Αναστάσιμος Αρχιερατικός Εσπερινός - Λιτάνευσις Ιεράς Εικόνος.

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

Ιερά Αγρυπνία στο παραλίμνιο εκκλησάκι της Αναλήψεως του Κυρίου στο Δαφνιά Μακρυνείας


IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΔΑΦΝΙΑ


ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Το προσεχές Σάββατο 20 Ιουλίου η Εκκλησία μας εορτάζει και πανηγυρίζει τη μνήμη του Αγίου ενδόξου προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου. Δια το λόγο αυτό την Παρασκευή το βράδυ θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία από τις 21:00 μμ έως τις 01:00 πρωινή του Σαββάτου, στο παραλίμνιο εκκλησάκι της Αναλήψεως του Κυρίου στο Δαφνιά Μακρυνείας.
Κατά τη διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας θα εκτεθεί προς προσκύνηση απότμημα του Ιερού Λειψάνου του εν Αγίοις Πατρός ημών Νεκταρίου επισκόπου Πενταπόλεως του θαυματουργού.
Η Αρχιερατική Περιφέρεια Μακρυνείας μισθώνει δωρεάν λεωφορείο για όλους του προσκυνητές που επιθυμούν να εκκλησιαστούν από την ευρύτερη περιοχή της Μακρυνείας,  με αναχώρηση του λεωφορείου από Κάτω Ζευγαράκι ώρα 20:30 μμ και περνώντας όλα τα χωριά της περιοχής με σκοπό των εκκλησιασμό των ευλαβών χριστιανών. Μετά την Ιερά Αγρυπνία θα γίνει η επιστροφή των προσκυνητών στις κατά τόπους περιοχές

Προσκαλούνται    άπαντες   οι  ευσεβείς    χριστιανοί
Εκ της Αρχιερατικής Περιφερείας Μακρυνείας