Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη


Η αγία Ορθόδοξος του Χριστού Εκκλησία εορτάζει σήμερα  τη μνήμη των ευσεβών και θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου του Μεγάλου και της Μητρός αυτού αγίας Ελένης. Είναι γνωστό… πως λίγα πρόσωπα στη μακραίωνη πορεία της ανθρωπότητας τιμήθηκαν από την Ιστορία με τον τίτλο του Μεγάλου. Εξέχουσα ανάμεσά τους μορφή, αποτελεί αναμφίβολα ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και αναδείχτηκε πραγματικά Μεγάλος, όχι μόνο σε έργα πολιτικής σύνεσης, οικονομικής διαχείρισης, διοικητικής μεταρρύθμισης, στρατιωτικής δεξιοτεχνίας, φρόνησης και ανδρείας… αλλά… με άριστο συνδυασμό, μεγάλος και σε έργα στερέωσης του μέχρι τότε χειμαζομένου Χριστιανισμού, ενίσχυσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αποκατάστασης της εσωτερικής της ενότητας, τιμής των αγίων Μαρτύρων, ανέγερσης ναών, σύγκλησης Συνόδων. Και μαζί του ασφαλώς μεγαλύνεται η Αγία μητέρα του Ελένη, η Μικρασιάτισα αγία, η παιδαγωγός, η συμβοηθός, και συντελεστής στα θεία έργα, στη φιλανθρωπία, στην εύρεση του Τιμίου Σταυρού και ανάδειξη των Αγίων Τόπων, στη στήριξη των πιστών, στον εκχριστιανισμό των απίστων. Πόσα άραγε δεν οφείλει σήμερα ο χριστιανικός κόσμος στη βασιλική τούτη δυάδα, την οποία, δίκαια και θεόπνευστα, η Εκκλησία μας κατέταξε στον χορό των Αγίων, απονέμοντάς τους επάξια και τον τίτλο των ισαποστόλων.
Αν ανατρέξει ο λογισμός μας στην εκκλησιαστική ιστορία… θα διαπιστώσει κανείς πως στον  Μεγάλο Κωννο οφείλεται  η ίδρυση, της Κωνσταντινουπόλεως (της «Νέας Ρώμης»),και η μεταφορά εκεί της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας.   Κι αν υποδουλώθηκε η Κων/νλη… στη συνείδηση των Ελλήνων και των χριστιανών μένει αδούλωτη. Εξακολουθεί να είναι το κέντρο του Ελληνισμού και της Χριστιανοσύνης κι έτσι θα τη βλέπουν πάντα οι γενιές που θ’ ακολουθήσουν. 
Άλλα μεγάλα έργα του αγίου Κωνσταντίνου που σημάδεψαν την ιστορία είναι   η επίσημη αναγνώριση του Χριστιανισμού… ως ισότιμης θρησκείας με τις άλλες…  με την υπογραφή κατά το έτος 313 του γνωστού περί ανεξιθρησκίας διατάγματος των Μεδιολάνων ,καθώς και η σύγκληση της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου το 325 στη Νίκαια της Βιθυνίας, της οποίας πρόεδρος  ήταν ο ίδιος ο Αυτοκράτορας  και από την οποία καταδικάστηκαν οι αιρετικές διδασκαλίες του Αρείου και θεσπίσθηκαν τα πρώτα επτά  άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. 
Ο Μ. Κωνσταντίνος υπήρξε Βασιλεύς ευσεβής. Kαθιέρωσε τον Τίμιο Σταυρό σαν σύμβολο του κράτους, έδειξε ειλικρινή μετάνοια για τα λάθη που σαν άνθρωπος έπραξε και όπως μας πληροφορεί ο ιστορικός Ευσέβιος, από την ημέρα που βαπτίστηκε Χριστιανός μέχρι τον θάνατό του δεν φόρεσε το στέμμα και τα αυτοκρατορικά ένδύματα αλλά παρέμεινε ενδεδυμένος με τον λευκό του βαπτίσματος χιτώνα. 
Ο Μέγας Κωνσταντίνος υπήρξε Δίκαιος Άρχοντας… με μοναδικό κριτήριο στις αποφάσεις του την ευημερία του Λαού που ο Θεός του ανάθεσε να διακυβερνήσει. Υπήρξε Χριστιανός Νομοθέτης που εξέδωσε πολλούς νόμους επηρεασμένος από τον τέλειο Νόμο του Ευαγγελίου, καθιέρωσε δε, ανάμεσα σε άλλα, την αργία της Κυριακής που σήμερα στο όνομα  οικονομικών συμφερόντων τόσο άστοχα ορισμένοι επιθυμούν να καταργήσουν. 
 Στις δύσκολες αυτές ημέρες που ζούμε τις ημέρες της ηθικής παρακμής αποτέλεσμα της οποίας είναι η οικονομική κρίση που μαστίζει όχι μόνο τον Τόπο μας αλλά σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο το ηγετικό  παράδειγμα του Μ. Κωνσταντίνου αλλά και της Αγίας Ελένης… θα αποτελούσε ορόσημο μιας νέας αρχής αν το υιοθετούσαν οι σύγχρονοι άρχοντες των Λαών και με το βλέμμα τους στραμμένο, όπως εκείνος, στο σύμβολο της Νίκης ,τον Τίμιο Σταυρό, ξεκινούσαν την πολυπόθητη σταυροφορία για την Μεγάλη Αλλαγή  την επιστροφή στις Ευαγγελικές αξίες και αρχές. 
Τιμούμε λοιπόν σήμερα και με άνθη ευλαβείας καταστέφουμε και στεφανώνουμε τον Μέγα Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη …τους Αγίους που λάτρεψαν εν ζωή ο Λαός για τα χρηστά έργα και που λατρεύουν και αναζητούν ένα πρότυπο σήμερα ο κόσμος. 
Των Μεγάλων τούτων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων ας επικαλούμαστε κι εμείς οι χριστιανοί των εσχάτων αυτών χρόνων τις πρεσβείες και ικεσίες προς τον μεγαλοδύναμο Θεό, να 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου