Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019

Η νήσος Αιγίνη εξαιρέτως φαιδρύνεται επί τη Ιερά μνήμη του Αγίου Νεκταρίου


Χαίρει η Εκκλησία Χριστού, δεδοξασμένον σε ορώσα Νεκτάριε,
εν δόξη τή ουρανίω, και μεγαλύνει Χριστόν, τον θαυματουργόν σε αναδείξαντα,
 η νήσος Αιγίνης δέ, εξαιρέτως φαιδρύνεται, ως κεκτημέvη τήν σορόν τών λειψάνων σου, ως ακένωτον, θησαυρόν αγιάσματος. 
Πλέον δέ τούτων γάννυται, Μονή σου η ένθεος, προς σε αεί αφορώσα, και εκβοώσα συν δάκρυσι. 
Σύ δόξα μου πέλεις, και αντίληψις και σκέπη, Πάτερ και έφορος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου