Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

To συναξάρι της ημέρας

Τή Η’ τού αυτού μηνός, Μνήμη τού Οσίου Πατρός ημών Παταπίου.
Στίχοι
• Φθαρτόν λελοιπώς Πατάπιε γής πάτον,
• Πατείς, όπου πατούσι πραέων πόδες.
• Ογδοάτη Πατάπιε χλόης πέδον αμφεπάτησας.

Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τών Αγίων Αποστόλων εκ τών Eβδομήκοντα, Σωσθένους, Απολλώ, Κηφά, Τυχικού, Επαφροδίτου, Καίσαρος, καί Ονησιφόρου.
Στίχοι
• Αποστόλους σήμερον επτά γεραίρω,
• Ως γενναίους κήρυκας τού Θεού Λόγου.

Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τού Οσίου Πατρός ημών Σωφρονίου, Επισκόπου Κύπρου.
Στίχοι
• Πάν Σωφρόνιος σαρκικόν σβέσας πάθος,
• Καί σαρκός αυτής εξαπέπτη πηλίνης.

Ταίς αυτών Αγίαις, πρεσβείαις, ο Θεός, ελεησον καί σώσον ημάς. Αμήν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου