Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017

Το συναξάρι της ημέρας


Τή Ζ’ τού αυτού μηνός,

 • Μνήμη τού Οσίου Πατρός ημών Αμβροσίου, Επισκόπου Μεδιολάνων. 
 • Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τού Αγίου Μάρτυρος Aθηνοδώρου. 
 • Τή αυτή ημέρα, ό Άγιος Nεόφυτος, εν τή θαλάσση βληθείς, τελειούται. 
 • Τή αυτή ημέρα, ό Άγιος Δομέτιος, ξίφει τελειούται. 
 • Τή αυτή ημέρα, οι Άγιοι Ισίδωρος, Ακεψιμάς, καί Λέων πυρί τελειούνται. 
 • Τή αυτή ημέρα, ο Άγιος Αμμούν, Επίσκοπος Νητρίας, εν ειρήνη τελειούται. 
 • Τή αυτή ημέρα, οι Άγιοι Μάρτυρες, Γαϊανός καί Γάϊος, πυρί τελειούνται. 
 • Τή αυτή ημέρα, οι Άγιοι τριακόσιοι Μάρτυρες, οι εν Αφρική, ξiφει τελειούνται. 
 • Τή αυτή ημέρα, ο Όσιος, Ιγνάτιος, ο πλησίον τών Βλαχερνών κείμενος, εν ειρήνη τελειούται. 
 • Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τού Οσίου πατρός ημών Παύλου Μοναχού, τού υποτακτικού. 
 • Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τών αγίων Μαρτύρων Πρίσκου, Μαρτίνου καί Νικολάου, ών ο μέν λιμώ, ο δέ πέλεξι κατακοπείς, ο δέ τρίτος διά πυρός, ετελειώθησαν, Η δέ σύναξις αυτών τελείται πλησίον τού τείχους τών Bλαχερνών. 
 • Τή αυτή ημέρα, τά Εγκαίνια τής Υπεραγίας Θεοτόκου, εν τοίς Κουράτορος. 

Ής ταίς αγίαις πρεσβείαις, ο Θεός, ελέησον καί σώσον ημάς Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου