Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016

Τή ς' τού αυτού μηνός, Μνήμη τού εν Αγίοις Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων τής Λυκίας τού θαυματουργούΕις αίνον έδραμες τού Κυρίου Νικόλαε,
εν τή προσκαίρω ζωή, καί αυτός σε εδόξασεν εν επουρανίω,
καί όντως ζωή, Διό παρρησίαν κεκτημένος πρός αυτόν, ικέτευε
σωθήναι τάς ψυχάς ημών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου