Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014

Χαίρε Σταυρέ του Χριστού πανσεβάσμιε


Χαίροις ο ζωηφόρος Σταυρός, τής ευσεβείας τό αήττητον τρόπαιον, 
η θυρα τού Παραδείσου, ο τών πιστών στηριγμός, 
τό τής' Εκκλησίας περιτείχισμα, δι' ού εξηφάνισται, η φθορά καί κατήργηται, καί κατεπόθη, τού θανάτου η δύναμις, καί υψώθημεν, από γής πρός ουράνια, Όπλον ακαταμάχητον, δαιμόνων αντίπαλε, δόξα Μαρτύρων Οσίων, 
ως αληθώς εγκαλλώπισμα, λιμήν σωτηρίας, 
ο δωρούμενος τώ κόσμω τό μέγα έλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου