Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014

Το αυριανό Συναξάρι

  • Τή ΚΣΤ' τού αυτού μηνός, Μνήμη τού Οσίου Πατρός ημών Ξενοφώντος καί τής συμβίου αυτού Μαρίας καί τών τέκνων αυτού Αρκαδίου καί Ιωάννου. 
  • Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τού μεγάλου σεισμού. 
  • Τή αυτή ημέρα, Μνήιμη τού Οσίου Πατρός ημών Συμεών, τού επιλεγομένου Παλαιού εις χούν κάραν. 
  • Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τών Αγίων Μαρτύρων Ανανίου πρεσβυτέρου καί Πέτρου δεσμοφύλακος καί τών σύν αυτοίς επτά στρατιωτών. 
  • Τή αυτή ημέρα, ο Όσιος Αμωνάς εν ειρήνη τελειούται. 
  • Τή αυτή ημέρα, ο Όσιος Γαβριήλ εν ειρήνη τελειούται. 
  • Τή αυτή ημέρα, οι Άγιοι δύω Μάρτυρες, οι εν Φρυγία, τυπτόμενοι τελειούνται. 

Ταίς αυτών αγίαις πρεσβείαις, ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου