Κυριακή 14 Απριλίου 2013


Ὁ χρόνος ὁ τῆς ζωῆς μου,
ὀλίγος καὶ πλήρης πόνων καὶ πονηρίας,
ἀλλ' ἐν μετανοίᾳ με παράλαβε,
καὶ ἐν ἐπιγνώσει ἀνακάλεσαι
μὴ γένωμαι κτῆμα,
μὴ βρῶμα τοῦ ἀλλοτρίου.
Σωτὴρ αὐτός με οἴκτειρον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου