Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

Ο Πρωτόκλητος Μαθητής, καί μιμητής τού πάθους Σου Κύριε, Ανδρέας ο Απόστολος, τούς εν βυθώ τής αγνοίας πλανωμένους ποτέ, τώ αγκίστρω τού Σταυρού σου ανελκύσας. Ταίς πρεσβείαις αυτού τήν ζωήν ημών ειρήνευσον, καί σώσον τάς ψυχάς ημών.


Η τών Πατρέων σε πολις, Ποιμένα κέκτηται, καί πολιούχον θείον, καί κινδύνων παντοίων, ρύστην καί φρουρόν σε, Ανδρέα σοφέ, ευχαρίστως τιμώσά σε, Αλλ’ εκδυσώπει απαύστως υπέρ αυτής, διασώζεσθαι αλώβητον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου