Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010

Ανακομιδή Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου

Τη Γ του μηνός Νοεμβρίου τα ἐγκαίνια ἑορτάζομεν τοῦ ἐν Λύδδῃ ναοῦ,  τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου,  'ήτοι τὴν ἀνακομιδὴν ὁμοῦ καὶ κατάθεσιν τοῦ σώματος αὐτοῦ.

Ὁ λαμπρὸς ἀριστεὺς τῆς Τριάδος Γεώργιος, τῶν Ἀθλοφόρων ἡ δόξα, καὶ πάντων τῶν Ὀρθοδόξων, ὁ φύλαξ καὶ τὸ καύχημα· πρότερον ἐν τῇ Δύσει ἀθλήσας, ὅλον τὸν κόσμον εὔφρανε· μεταβὰς δὲ εἰς τὸ φίλον ἔδαφος τῆς Ἀνατολῆς, πάλιν ἐπέστη ἡμῖν σήμερον, ὡς ἰατρὸς οὐράνιος, διὰ τῆς τῶν λειψάνων αὐτοῦ καταθέσεως, δωρεὰν θεραπεύων, τὰ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος πάθη, καὶ τὸν Σωτῆρα δυσωπῶν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου