Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017

Εν πρώτοις Κύριε μνήσθητι του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Κοσμά


Πολυχρόνιο ποιήσαι Κύριος ο Θεός, τον Σεπτό Προκαθήμενο 
της εν Αιτωλίας και Ακαρνανίας Εκκλησίας, τον Σεβασμιώτατο ημών Δεσπότην, Μητροπολιτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κκ Κοσμάν, 
Κύριε φύλαττε εις πολλά έτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου