Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016

Η νήσος Αιγίνη εξαιρέτως φαιδρύνεται επί τη Ιερά μνήμη του Αγίου Νεκταρίου


Χαίρει η Εκκλησία Χριστού, δεδοξασμένον σε ορώσα Νεκτάριε,
εν δόξη τή ουρανίω, και μεγαλύνει Χριστόν,
τον θαυματουργόν σε αναδείξαντα, η νήσος Αιγίνης δέ, 
εξαιρέτως φαιδρύνεται, ως κεκτημέvη τήν σορόν τών λειψάνων σου, 
ως ακένωτον, θησαυρόν αγιάσματος. Πλέον δέ τούτων γάννυται, Μονή σου η ένθεος,
 προς σε αεί αφορώσα, και εκβοώσα συν δάκρυσι. Σύ δόξα μου πέλεις, 
και αντίληψις και σκέπη, Πάτερ και έφορος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου