Σάββατο 22 Αυγούστου 2015

Υμνογραφικό απάνθισμα στην Παναγία την Προυσιώτισσα


Μεγας πρόμαχος πιστών απάντων
προστασία τε των Ευρυτάνων
γηγενών τε και αποδήμων, το καύχημα
Συ υπάρχεις Παναγία Προυσιώτισσα
τοις μετά πόθου προς Σε καταφεύγουσι
Μητερ Άχραντε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε
αμάχητον τηρείν την προστασίαν Σου

Η χάρις Σου σεμνή Παναγία Παρθένε
φρουρεί πάντας πιστούς εξ Ελλάδος απάσης
εκ κινδύνων τε και των δεινών των πολέμων
εκζητούντας τε και ομογένειαν πάσαν
δι Εικόνος Σου της εκ Προύσης ελθούσης
θερμαίς ικεσίαις Σου.

Μιαν των εικόνων Σου των σεπτών
εις Προυσόν αφήκες εις βοήθειαν των πιστών
δι ης αγιάζεις αει τους προσκυνούντας
και επικαλουμένους Σε μετά πίστεως

Χαρίτων ταμείον το ιερόν
αενάως βρυον τας ιάσεις παντοδαπάς
εκ νόσων θεραπεύσεις και των δεσμών λυτρούσαι
πνευμάτων ακαθάρτων ω Προυσιώτισσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου