Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

Τή 22αν μηνός Δεκεμβρίου, Μνήμη τής Αγίας μεγαλομάρτυρος Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας

Τήν μνήμην σου σήμερον, Αναστασία, πιστώς εορτάζομεν, ήν Χριστός εδόξασεν, απείροις θαύμασιν, ο εν τή πόλει Βηθλεέμ, σαρκί τικτόμενος. Ο κόσμος αγάλλεται, τάς αριστείας, τάς σάς καί τά θαύματα, καί τά κατορθώματα, ανακηρύττων αεί, Αναστασία, αθλητών τό εγκαλλώπισμα. Yμνούμεν τούς πόνους σου, Αναστασία, τά άθλα τά στίγματα τά φρικτά τεράστια, τήν πρός τόν Κύριον, θείαν αγάπην, καί πολλήν όντως οικείωσιν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου