Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

Τή ΚΘ' τού αυτού μηνός, Μνήμη τού Αγίου μάρτυρος Καλλινίκου
Στίχοι
• Βληθείς ο Καλλίνικος εν τή καμίνω,
• Τό νικοκαλές εύρε καί θείον στέφος.
• Εικάδι αμφενάτη φλόξ Καλλίνικον κατέδαψε.

Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τής Αγίας μάρτυρος Θεοδότης, καί τών τέκνων αυτής.
Στίχοι
• Θεώ δοτήν τίθησι τήν Θεοδότην.
• Τό πύρ καμίνου σύν τρισί τέκνοις φίλοις.
Οι άγιοι μάρτυρες πατήρ καί μήτηρ μετά δύο τέκνων αυτών, πυρί τελειούνται.

Τή αυτή ημέρα Μνήμη τών Αγίων μαρτύρων Μάμαντος καί Βασιλίσκου, εν τοίς Δαρείου, καί τών Αγίων Βενιαμίν καί Βηρίου, πλησίον τών Παλατίων τού Εβδόμου, Καί μνήμη τού μακαρίου Ιωάννου τού Στρατιώτου, καί Κωνσταντίνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, καί τού ευσεβούς Βασιλέως Θεοδοσίου τού Νέου.
Ταίς αυτών αγίαις πρεσβείαις, ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου