Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Eγκύκλιος Σεβαμιωτάτου Μητροπολίτου μας κκ Κοσμά για τους μαθητες-μαθητριες των Γυμνασιων & Λυκείων της καθ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ἀρχιεπ. Δαμασκηνοῦ 10
302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ
Τηλ: 26310 - 22322, 22421, Fax: 26310 - 28701
Ἱστοσελίς: www.imaa.gr
 e_mail: imaa@otenet.gr
   
  Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου τῇ 6ῃ Σεπτεμβρίου 2016
 Ἀριθ. Πρωτ.: 654

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
 ΚΟΣΜΑΣ

Πρὸς  τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες
Τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου εὐχαριστῶ τόν Θεό μας, διότι μᾶς δίνει καί ἐφέτος αὐτή τή δυνατότητα τῆς ἐπικοινωνίας.
Ὡς Πνευματικός σας Πατέρας, μέ πατρική ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον, παρακολουθῶ τόν νεανικό σας ἀγῶνα, τήν ὡραῖα προσπάθειά σας γιά πρόοδο καί ἐπιτυχία! Ἰδιαιτέρως χαίρομαι καί σᾶς καμαρώνω σήμερα, πρώτη ἡμέρα στό σχολεῖο, πού δεχθήκατε τήν εὐλογία καί τήν ἁγιαστική χάρη τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἀκολουθία τοῦ μικροῦ ἁγιασμοῦ, πού μόλις τελέσθηκε. Προσευχηθήκαμε γιά σᾶς, ἀγαπητά μου παιδιά. Παρακαλέσαμε τόν Τριαδικό μας Θεό νά σᾶς χαρίζει ὑγεία, πρόοδο, ἐπιτυχία στόν μαθητικό σας ἀγῶνα, ὄρεξη γιά μελέτη καί κατάκτηση τῆς γνώσης, ἀλλά καί καλλιέργεια τῆς ψυχῆς σας.
Ἐπιτρέψατέ μου νά συγχαρῶ τούς ἐκλεκτούς καί ἄξιους ἐκπαιδευτικούς σας καί νά τούς εὐχηθῶ ὁ πάνσοφος Θεός νά τούς χαρίζει ὑγεία καί τήν ἐξ ὕψους ἐνίσχυσι καί βοήθεια στόν ἐπίπονο, ἀλλά τόσο ὡραῖο, ἔργο τῆς καλλιέργειά σας.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ κοινωνία μας σήμερα δέν εἶναι αὐτή πού θά θέλατε! Τό περιβάλλον μέσα στό ὁποῖο ζεῖτε καί δραστηριοποιεῖστε καί ἀγωνίζεσθε δέν εἶναι αὐτό, πού θά ἔπρεπε, ὥστε ἀπρόσκοπτα νά ἐπιδίδεστε στή μάθηση καί τήν πρόοδο.
Ὁ μεγάλος ἅγιος, ὁ προστάτης μας, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἀγωνιοῦσε γιά τήν ἵδρυσι καί τή σωστή λειτουργία τῶν σχολείων σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, διότι μέ τόν φωτισμένο του νοῦ, ἔβλεπε ὅτι μόνο τό σχολεῖο θά ἔβγαζε τούς ἀνθρώπους ἀπό τήν φρικτή ἀμάθεια, τήν βαρβαρότητα, τήν κτηνωδία, πού βασίλευε τότε. Ἀλλοῦ δέ γράφει: «…Δέν βλέπετε ὅτι ἀγρίεψε τό Γένος ἀπό (τήν ἀμάθεια) καί ἐγίναμεν ὡς τά θηρία;…». Μιλοῦσε βέβαια γιά σχολεῖα στά ὁποῖα οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες θά μάθαιναν τήν θρησκεία τους, τήν ἱστορία τους, τόν πολιτισμό τους, ὥστε νά ἀφυπνιστεῖ ἡ ἐθνική τους συνείδηση.
Ἀλήθεια, πόσο μοιάζουν οἱ ἐποχές μας!
Παιδιά μου, θελῆστε ἐφέτος μέ ὄρεξη πολύ νά σκύψετε στό βιβλίο. Νά μελετήσετε. Ἄν ἐπιθυμεῖτε τήν ἀληθινή πρόοδο μήν δειλιάσετε. Κλεῖστε τ’αὐτιά σας στίς φωνές ἐκεῖνες, πού σᾶς θέλουν μέ κομμένα τά φτερά σας. Βᾶλτε στόχο τήν ἐπιτυχία καί μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θά τά καταφέρετε. Θελῆστε νά ἔχετε στή ζωή σας καί στόν ἀγῶνα σας ἕναν γνήσιο καί μοναδικό Φίλο. Ἕναν Συνοδοιπόρο, πού θά σᾶς ξεκουράζει καί θά σᾶς ἐνισχύει καί θά σᾶς παρηγορεῖ. Θελῆστε μαζί μέ τόν μαθητικό καί νεανικό σας ἀγῶνα νά ἀκούσετε καί τή φωνή τοῦ Χριστοῦ.
Περισσότερο ἀπό ὅλους, Ἐκεῖνος θέλει τήν πρόοδό σας καί τήν ἐπιτυχία σας. Παράλληλα μέ τή μελέτη σας μήν ξεχνᾶτε κι Αὐτόν τόν Οὐράνιο Πατέρα, τόν στοργικό καί πανίσχυρο Θεό. Σᾶς ἀγαπᾶ! Ἔχυσε τό αἷμα Του γιά σᾶς, τά νειᾶτα. Δῶστε Του τήν καρδιά σας κι ἀφῆστε Τον νά σᾶς ὁδηγήσει στή νίκη, στήν ἀληθινή ἐπιτυχία. Μιλῆστε Του μέ τήν προσευχή. Εἶναι ὁ ὁμορφότερος τρόπος ἐπικοινωνίας. Σᾶς ἀκούει καί ἀπαντάει μέ τό δικό Του τρόπο. Περιμένει καθημερινά νά σᾶς ἀκούσει στήν προσευχή, γιά νά σᾶς προσφέρει τά δῶρα Του. Μήν ἀκοῦτε ἀλλότριες φωνές. Κανείς δέν μπορεῖ νά σᾶς ἐμποδίσει νά Τοῦ μιλᾶτε μέ τήν καρδιά σας. Ὅποτε τό θέλετε. Ἀρκεῖ νά Τοῦ μιλᾶτε. Κι Ἐκεῖνος θά σᾶς ἀκούει μέ προσοχή καί θά ἀνταποκρίνεται.
Ἔτσι θά μπορέσετε νά διεξάγετε τίμια καί οὐσιαστικά καί ἐφέτος τόν ἀγῶνα σας μέ τά μαθήματα, καλλιεργῶντας, ὅμως, καί ἀρετές στήν ψυχή σας, «ὑπέρ ἧς» ὁ Χριστός ἔδωσε τά πάντα. Μήν Τόν ἀπογοητεύσετε! Σᾶς περιμένει.
Σᾶς τό εὔχομαι καί προσεύχομαι γιά σᾶς. Καλή, εὐλογημένη καί καρποφόρα σχολική χρονιά.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου