Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Το Συναξάρι της αυριανής ημέρας

  • Τή Δ' τού αυτού μηvός, Mvήμη τού εν Αγίοις Πατρός ημών Ιεροθέου, Επισκόπου Αθηvών.
  • Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τού Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου Καπιτωλίων.
  • Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τής Αγίας Μάρτυρος Δομνίνης καί τών θυγατέρων αυτής Βερίνης, καί Προσδόκης.
  • Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τού Αγίου Μάρτυρος Αυδάκτου, καί Καλλισθένης τής αυτού θυγατρός.
  • Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τού Οσίου Πατρός ημών Αμμούν τού Αιγυπτίου.
  • Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τών Αγίων Μαρτύρων Φαύστου, Γαϊου, Ευσεβίου, καί Χαιρήμονος τώv Διακόvων.

Ταίς τών Αγίων σου πρεσβείαις, ο Θεός, ελέησον ημάς.  Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου