Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Από το συναξάρι της Κυριακής

  • Τή ΙΘ'  μηνός Οκτωβρίου, Μνήμη τού Αγίου Προφήτου Ιωήλ.
  • Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τού Αγίου Μάρτυρος Ουάρου καί τών σύν αυτώ.
  • Τή αυτή ημέρα, Μνήμη τού Αγίου Μάρτυρος Σαδώθ, καί τών σύν αυτώ είκοσι καί εκατόν Μαρτύρων, εv Περσίδι τελειωθέvτων.
  • Ο Άγιος Λεόντιος ο φιλόσοφος, εν ειρήνη τελειούται.
  • Οι Άγιοι Φήλιξ πρεσβύτερος καί Ευσέβιος Διάκονος ξίφει τελειούνται.
  • Ο 'Οσιος πατήρ ημών Ιωάννης ο θαυματουργός, ο κατά τό όρος τού Ρίλα ασκήσας, καί τήν εκείσε μονήν οικοδομήσας, εν ειρήνη τελειούται.

Ταίς τώv Αγίωv σου πρεσβείαις, ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου