Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012


Τη αυτή ημέρα, Κυριακή πέμπτη των Νηστειών,  διετάχθημεν μνήμην ποιείσθαι της Οσίας ημών Μαρίας της Αιγυπτίας
Έλαμψας ηλίου δίκην Μαρία πανεύφημε, και την έρημον ταις φρυκτωρίαις πάσαν εφώτισας, όθεν καμέ τω σω φωτί καταλάμπρυνον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου